Interviu cu Tűnde Gajdo, consilier juridic în cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Şiria

Care sunt atribuţiile d-voastră, ca şi consilier juridic, în cadrul Primăriei Şiria?

– În calitate de consilier juridic în cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Şiria, vă pot descrie, în mare, atribuţiile ce îmi revin. Acestea privesc organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local Şiria, ce cuprind toate procedurile legale cu privire la acestea. Particip, alături de secretarul comunei Şiria, la şedinţele Consiliului Local şi la redactarea proiectelor de hotărâre potrivit cerinţeler de elaborare ale acestora. Asigur asistenţa şi reprezentarea juridică în instanţă a Consiliului Local Şiria, a Comisiei locale de fond funciar Şiria, a primarului comunei Şiria şi asigur asistenţa juridică comparimentelor şi serviciilor din cadrul instituţiei. Avizez de legalitate contractele încheiate cu terţii. Sunt membru al Comisiei Locale de fond funciar şi particip la lucrările comisiei. Întocmesc documentaţiile în vederea organizării licitaţiilor publice. Rolul meu este de a cunoaşte şi aprofunda legislaţia în vigoare, de a o transpune compartimentelor vizate şi de a o aplica unitar.

Care sunt problemele cel mai des întâlnite în relaţia cu cetăţenii comunei?

– Problemele sunt diverse şi în funcţie de solicitările cetăţenilor, fie în instanţă, fie prin cererile înregistrate la Primărie. Acestea au ca obiect legile speciale de retrocedare a terenurilor, rectificări de titluri de proprietate, acţiuni comune de revendicări imobiliare şi multe altele. În toate situaţiile menţionate, încercăm să soluţionăm toate cererile în termenul legal şi să sprijinim cetăţenii comunei în solicitările acestora. Deasemenea, locuitorii comunei trebuie să aibă cunoştiinţă de faptul că, toate solicitările înaintate instituţiei noastre pot fi finalizate doar respectând legea. Cetăţenii trebuie să fie informaţi şi să înţeleagă că retrocedarea terenurilor în baza legilor fondului funciar se pot reconstitui doar persoanelor îndreptăţite care şi-au dovedit calitatea de moştenitori, au făcut dovada dreptului de proprietate şi au depus aceste cereri de reconstituire în termen. Procesul de reconstituire nu se poate finaliza cum ne-am dori, întrucât problemele din administraţie sunt numeroase. Consider că este necesară stabilirea unei relaţii echilibrate cu locuitorii acestei comune în soluţionarea problemelor pentru care suntem solicitaţi şi să ne sprijine în activităţile desfăşurate.

Ce trebuie să cunoască cetăţenii comunei despre hotărârile Consiliul Local Şiria?

– Este important să se cunoască unele aspecte privind hotărârile Consiliul Local Şiria. Hotârările cu caracter normativ sunt obligatorii şi produc efecte tuturor cetăţenilor din comuna Şiria. După adoptarea lor de către Consiliul Local Şiria sunt afişate la sediul instituţiei Primăriei şi pot fi consultate de cetăţeni. Alte hotărâri sunt individuale şi se comunică persoanei în cauză, ca urmare a unei cereri sau altor raporturi juridice. În general, hotărârile adoptate, au la bază proiecte iniţiate de primarul comunei Şiria, care sunt înscrise pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local. Cuprind probleme ce sunt supuse spre rezolvare şi transpuse, în temeiul legii, în proiecte. Aceste hotărâri sunt avizate de secretarul comunei Şiria.

Dupa ce criterii acordaţi viza de legalitate pentru contractele încheiate de instituţie cu terţii?

– Pentru a viza de legalitate contractele pe care le încheie comuna Şiria cu alte persoane fizice sau juridice, actele trebuie să fie în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cu alte cuvinte, dacă sunt contracte de achiziţii publice, trebuie să fie încheiate cu respectarea legislaţiei care stabileşte cadrul legal, respectiv OUG nr.34/2006, iar pentru contractele de concesiune şi închiriere, toate actele normative care prevăd posibilitatea încheierii acestor contracte, după procedura prealabilă de licitaţie publică. Cetăţenii trebuie să înţeleagă faptul că, potrivit Legii nr.215/2001, Consiliul Local hotăreşte asupra bunurilor ce aparţin comunei Şiria, dacă acestea pot fi vândute, concesionate sau închiriate, caz în care se demarează procedura licitaţiei publice, organizată în condiţiile legii.

Reprezentaţi Consiliul Local Şiria şi primăria Şiria în instanţele de judecată, în diferite litigii. Vreau să vă întreb, care este obiectul acestor procese? Care este situaţia şi cum decurge procesul pentru Căminul din Mîsca?

– Pe lângă cele două autorităţi enumerate, mai reprezint în instanţă, comuna Şiria şi primarul comunei Şiria. În acest sens, pregătesc cauzele în care suntem parte, fie ca reclamanţi sau părâţi, în funcţie de complexitatea procesului. Obiectul litigiilor, în principal, este legat de fondul funciar, privind rectificări de titluri, anulări de titlu, reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi anularea, din anexele fondului funciar, a persoanelor neîndreptăţite. Alte cauze fac referire la acţiuni de constatare a unor drepturi, litigii ce privesc acte administrative, însă acestea sunt foarte limitate, drepturi băneşti ale cadrelor didactice, revendicări imobiliare ş.a.m.d. O problemă serioasă este cea legată de Căminul Cultural din Mâsca, care, printr-o decizie a Comisiei Centrale Bucureşti, a fost retrocedat Parohiei Ortodoxe Mâsca. Decizia emisă a fost contestată în instanţă de primarul comunei Şiria, întrucât acest cămin nu poate fi proprietatea bisericii din moment ce această clădire a fost construită de cetăţenii din localitatea Mîsca. Biserica Ortodoxă Mâsca, prin dl. preot, s-a opus admiterii contestaţiei şi menţinerii Căminului Cultural Mâsca în domeniul public al comunei. Procesul s-a derulat la Tribunalul Arad, apoi la Curtea de Apel, iar acum suntem în faza de recurs la Înalta Curte de Casaţiei şi Justiţie. Procesul  va avea loc în toamnă. Din toate probele din dosar şi din declaraţiile martorilor, reiese că acest Cămin Cultural a  fost ridicat din fondurile comunei şi cu sprijinul cetăţenilor pe terenul bisericii. Biserica insă, nu ar fi avut nici fonduri şi nici interes în edificarea acestei construcţii, mai ales că este un aşezământ cultural. În cursul litigiului s-au depus toate eforturile posibile, însuşi dl primar, Bot Valentin, luând parte la dezbateri pentru a încerca să anulăm decizia amintită.

– Cum este colaborarea cu primarul comunei?

– Colaborarea cu dl. primar este foarte bună şi productivă. Acest lucru se vede din bunul mers al activităţii administraţiei locale. Pentru dl. primar, legea e lege. Toate activităţiile administraţiei locale se desfăşoară în temeiul şi în spiritul legii, fapt ce ne uşurează munca.

Roxana Trif

Carte de vizită:

Tünde Gajdo, 30 de ani

Căsătorită cu Joszef-Barney Gajdo

Licenţiat Ştiinţe Juridice la Universitatea din Bucureşti

Masterat în drept civil şi drept procesual civil aprofundat la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad

print

Comments are closed.