Interviu cu ing. Raul Bulzan, reprezentant al firmei care se ocupă cu efectuarea cadastrului general al comunei Şiria
– De câteva luni, şirienii au ocazia să facă toate demersurile, chiar la ei în comună şi în mod gratuit, de a-şi intabula proprietăţile. Cum răspund şirienii la acest demers?
– Alături de reprezentanți ai Primăriei Șiria, precum și de reprezentanți ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, am organizat întruniri cu cetățenii, la nivelul fiecărui sat aferent comunei și anume: Șiria, Mâsca și Galșa. Cu ocazia acestor întruniri, domnul Valentin Bot, primarul comunei, căruia îi mulțumim și pe această cale, a realizat o trecere în revistă a principalelor etape specifice proiectului “Înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare”, a beneficiilor pe care șirienii le vor resimți, ca urmare a finalizării lucrărilor, precum și a rolului și importanței participării active a cetățenilor cu ocazia desfășurării acestor operațiuni. De asemenea, am ținut să aducem la cunoștința șirienilor mai multe detalii privind implementarea acestui proiect, motiv pentru care am distribuit 4300 de pliante și am afișat 50 de postere, în diferite locuri intens uzitate de locuitori, ca de exemplu: primăria, școli, biserici, farmacii, oficiu poștal, etc. Dată fiind întreprinderea acestor activități, apreciem că am avut o foarte bună colaborare cu locuitorii comunei Șiria, sperăm ca și pe viitor aceasta să se mențină și chiar să se îmbunătățească, motiv pentru care îi așteptăm pe șirieni să vină la punctele de informare, deschise la Primăria Șiria – sala de căsătorii.

„Nu am putea spune că ne confruntăm cu probleme”
Facem apel, și pe această cale, la toți cetățenii comunei Șiria, să se
prezinte la Primărie, de luni până vineri, între orele 0800 -1600, în vederea legalizării actelor de proprietate, copiile acestora fiind preluate doar pentru desfășurarea “Înregistrării sistematice a proprietăților imobiliare”.

– Ce probleme întâmpinați la acest capitol?
– Nu am putea spune că ne confruntăm cu probleme, colaborarea cu reprezentanții Primăriei Șiria, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, precum și cu cetățenii comunei, este una foarte bună.
Ne-am dori, însă, ca mai mulți șirieni să se prezinte la primărie și să ne aducă actele de proprietate, actele de identitate și de stare civilă, pentru a putea realiza copii ale acestora.
Menționăm că această activitate de colectare a actelor deținute de șirieni este o primă etapă în procesul de identificare a imobilelor și de stabilire a proprietarilor/deținătorilor legali/posesorilor.
„Cetățenii trebuie să ne permită accesul în curțile lor”
– Care sunt paşii necesari pentru ca un şirian să-şi poată intabula proprietatea?
– Așa cum spuneam mai sus, în primul rând, cetățenii comunei Șiria trebuie să prezinte la Primăria Șiria și să ne aducă actele de proprietate, actele de stare civilă și de identitate.
Vom realiza copii legalizate ale acestor documente, pe care le vom utiliza strict în implementarea acestui proiect.
Ulterior, cetățenii trebuie să colaboreze cu echipele noastre, să ne permită accesul în curțile lor, să ne arate limitele imobilelor pe care le dețin, să verifice și să ne semneze fișele de interviu. Dacă vor sesiza orice eroare, cetățenii vor putea să ne-o semnaleze și să ne prezinte actele de proprietate necesare.
Ca urmare a finalizării lucrărilor, rezultatele acestora vor fi afișate la primări, pentru 30 de zile. Așadar, șirienii vor putea din nou să verifice informațiile pe care noi le-am cules și să ne ceară modificarea lor, în cazul sesizării vreunei erori.
– Care este programul în care vă pot găsi şirienii la biroul din incinta primăriei?
– De luni până vineri, între orele 1100 – 1600, în cadrul Primăriei Șiria.

„Acest proiect este foarte important”

– Era necesară această acţiune la nivelul comunei Şiria şi de ce?
– Din calitatea noastră de contractori, apreciem că acest proiect, care are drept scop înregistrarea tuturor proprietăților imobiliare la nivelul comunei, este foarte important, întrucât, odată finalizat, va asigura:
– înregistrarea gratuită a tuturor proprietăţilor;
– înlesnirea atragerii fondurilor UE destinate subvenţiilor din agricutură;
– înregistrarea construcțiilor aflate în diferite stadii de execuție;
– înlesnirea tranzacționării imobilelor (vânzare-cumpărare, moștenire);
– diminuarea costurilor conexe tranzacțiilor imobiliare.
Mai mult decât atât, unul din dezideratele proiectului este acela de a “LĂSA COPIILOR TĂI O PROPRIETATE SIGURĂ.”
– Ce se întâmplă cu şirienii care refuză, sau din diferite motive nu vin să îşi intabuleze proprietăţile?
– Există două situații: dacă unii șirieni refuză participarea la lucrările întreprinse de noi, dar despre ale căror imobile există informații în datele deținute de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad și Primăria Șiria, sau refuză participarea și nu există informații despre aceste imobile. În primul caz, dacă avem informațiile necesare despre imobil și proprietar/deținător/posesor, vom completa documentele specifice cu informațiile pe care le deținem, urmând ca un reprezentant al primăriei să consemneze faptul că cetățeanul nu a participat sau a refuzat să semneze fișa de interviu.

„Lucrările se vor finalizeza anul viitor în luna iunie”

În cel de-al doilea caz, dacă nu avem informațiile necesare, nici despre imobil și nici despre proprietar/deținător/posesor, fișa de interviu va fi completată cu “proprietar neidentificat”, cartea funciară va fi deschisă conținând aceste menținui, iar ulterior, cine va dori să își intabuleze dreptul de proprietate va trebui să se adreseze Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
– Ce se întâmplă în cazul terenurilor sau locuinţelor cu mai mulţi proprietari?
– Limitele acestor imobile vor fi înscrise la fel ca și în cazul imobilelor cu un singur proprietar, diferența va consta în înscrierea drepturilor de proprietate ale tuturor coproprietarilor, în baza actelor de proprietate prezentate, ca de exemplu: titlurile de proprietate emise în temeiul legilor fondului funciar, certificate de moștenitor, hotârâri judecătorești, etc.
– Cât timp va dura această acţiune şi cum estimaţi că se va încheia?
– Conform estimărilor noastre, sperăm ca lucrările să se finalizeze anul viitor în luna iunie, având un număr cât mai mare de imobile înregistrate, precum și de proprietari/posesori/deținători identificați.
– Care este colaborarea dvs. cu conducerea primăriei Şiria şi, în limita posibilităţilor, ce sprijin primiţi de la aceştia?
– Până în prezent, colaborarea a fost foarte bună, ne dorim să se mențină și în viitor, întrucât suntem conștienți de faptul că, fără sprijinul celor direct implicați: Primăria Șiria, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, precum și al cetățenilor, rezultatele noastre vor fi minime.
„Reprezentanții Primăriei Șiria ne-au sprijinit foarte mult”

Reprezentanții Primăriei Șiria ne-au sprijinit foarte mult în campania de informare a cetățenilor, cu privire la obiectivele proiectului, ne-au pus la dispoziție spații pentru desfășurarea activităților de colectare a copiilor actelor de proprietate, sunt alături de noi și conferă informații celor interesați, prin intermediul punctelor de informare și suntem convinși că ne vor sprijini și în activitățile noastre de identificare a imobilelor și a deținătorilor legali ai acestora.
– Ce mesaj transmiteţi şirienilor?
– Îi rugăm și pe această cale, să răspundă afirmativ chemării noastre de veni la Primărie pentru realizarea copiilor actelor juridice pe care le dețin, să ne permită accesul în curți, pentru realizarea măsurătorilor, să ne îndrume în procesul de identificare al proprietarilor și să verifice rezultatele muncii noastre.

print