– interviu cu Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad –

– Domnule preşedinte, una dintre priorităţile Consiliului Judeţean Arad a fost accesarea fondurilor europene. Ce proiecte se derulează, în acest moment, cu finanţare europeană în judeţul Arad?

– Vă pot spune că, în present, Consiliul Judeţean Arad are în derulare o serie de proiecte care sunt finanţate din fonduri europene, cu parte de cofinaţare. Astfel, vorbim despre următoarele proiecte:

1. proiectul „Drumului Vinului: Păuliş-Ghioroc-Covăsânţ-Şiria”, care a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional. Proiectul prevede reabilitarea infrastructurii de transport prin realizarea unor lucrări de reabilitare a 24,02 km, respectiv 18,720 km din DJ 708B Păuliş – Ghioroc – Covăsânţ – Şiria şi 5,3 km din DJ 708C Sâmbăteni– Ghioroc. Valoarea totală a proiectului 61.353.550,95 lei, contribuţia Consiliului Judeţean Arad fiind de 2 % din cheltuielile eligibile. La sfârşitul anului 2011 s-au realizat 32,46 % din lucrări şi s-au decontat 18.111.917 lei, proiectul urmând a se continua în acest an.

2. proiectul „Eficientizarea organizaţională la nivelul Consiliului Judeţean Arad şi a instituţiilor subordonate” a fost depus în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – Axa Prioritară 1 şi prevede:

–        organizarea unor cursuri de perfecţionare – 12 module şi instruirea a 180 de funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Arad şi a instituţilor subordonate,

–        elaborarea unei analize diagnostic privind managementul resurselor umane la nivelul instituţiei şi

–        achiziţionarea unor licenţe informatice.

Valoarea totală a proiectului este 907.680 lei, contribuţia Consiliului Judeţean Arad este de 2 % din cheltuielile eligibile. Proiectul a fost semnat de în 15 februarie 2011 şi continuă şi în 2012.

3. proiectul „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică a judeţului Arad”, a fost depus pe Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”. Proiectul prevede amenajarea sediului Consiliului Judeţean Arad din Bdul Revoluţiei nr. 81, locaţie în care va opera Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică a judeţului Arad, precum şi dotarea acestuia cu echipamente. Valoarea totală a proiectului este de1.456.705,40 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Arad reprezintă 2 % din cheltuielile eligibile. În noiembrie 2011 s-a încheiat contractul de finanţare. Proiectul se încadrează în graficul prestabilit cu Autoritatea de Management.

4. proiectul „Promovarea turismului arădean prin circuite culturale” a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional – Axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”. Valoarea totală a proiectului este de 1.038.885,50 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Arad este de 2 % din cheltuielile eligibile. Şi acest proiect se află în graficul prestabilit cu Autoritatea de Management şi va continua şi în 2012.

5. proiectul „Achiziţionarea echipamentelor specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest”, a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional – Axa prioritară 3. Proiectul prevede achiziţionarea de echipamente de intervenţie în situaţii de urgenţă şi a fost depus de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru managementul situaţiilor de urgenţă (ADI Vest), asociaţie în care Consiliul Judeţean Arad este membru alături de Consiliile Judeţene Timiş, Hunedoara şi Caraş Severin. Valoarea totală a proiectului este de 49.721.770 lei.

6. Proiectul „Reabilitare drum Dombegyhaz – Variaşu Mic” (HURO/0802/003) depus de Compania Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Ungaria (leader de proiect) în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră RO-HU Axa prioritară 1. Proiectul prevede reabilitarea DJ 709C – 11,246 km, intersecţie cu sens giratoriu în localitatea Variaşu Mic dintre drumurile DJ 709C şi DJ 709J, amenajarea drumurilor laterale, marcaje rutiere longitudinale. Valoarea totală a proiectului 1.106.613 Euro (buget aferent părţii române) contribuţia CJA – 22.132  Euro. Lucrările de reabilitare sunt în curs de execuţie. Ordinul de începere al lucrărilor a fost dat în 12.09.2011, iar până la finele anului 2011 s-au realizat 77 % din lucrările prevăzute. Proiectul „Reabilitare drum Elek – Grăniceri” (HURO/0802/002) depus de Compania Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Ungaria (leader de proiect) în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră RO-HU Axa prioritară 1. Proiectul prevede reabilitarea DJ 709J şi DJ 709B – 11,9 km. Valoarea totală a proiectului este de 3.232.734 Euro (buget aferent părţii române) contribuţia CJA – 64.655 Euro. Lucrările de reabilitare sunt în curs de execuţie. Ordinul de începere al lucrărilor a fost dat în 11.07.2011, iar până la finele anului 2011 s-au realizat 48,08% din lucrările prevăzute.

8. Proiectul „Extinderea şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad” a fost depus pe Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 – Axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Proiectul a fost depus de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad. Consiliul Judeţean Arad acordă asistenţă tehnică de specialitate în implementarea proiectului. Proiectul prevede reabilitarea şi extinderea clădirii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad (P+2E), precum şi dotarea centrului cu echipamente. Valoarea totală a proiectului este 3.495.346,03 lei, contribuţia CJA este de 2 % din cheltuielile eligibile.

În plus, mai avem un proiect, „Ambulatoriul integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – reabilitare/ modernizare, dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate”, care a fost depus pe Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 – Axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. Proiectul prevede reabilitarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, dotarea acestuia cu echipamente performante, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale, la creşterea calităţii vieţii, continuarea reformei în sistemul sanitar. Valoarea totală a proiectului este 32.097.170,64 lei, contribuţia CJA este de 2 % din cheltuielile eligibile. Proiectul a fost declarat admis din punct de vedere al conformităţii administrative şi eligibilităţii fiind pe lista de rezervă pentru primirea finanţării.

– Domnule preşedinte aţi demarat, de asemenea, un proiect foarte amplu de investiţii în sănătate, în special la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Ce lucrări se vor defăşura în acest an şi cu ce fonduri?

– Menţinerea gradului II de clasificare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă până la finele anului 2012, în urma deciziei Ministerului Sănătăţii, este o recunoaştere a implicării Consiliului Judeţean Arad în procesul de modernizare a spitalului prin investiţiile demarate şi achiziţionarea de aparatură medicală. Suntem convinşi că se observă o creştere a îmbunătăţirii condiţiilor din spital, atât pentru pacient, cât şi pentru cadrele medicale care îşi desfăşoară activitatea. Doresc să asigur cetăţenii că vom continua investiţiile demarate în cadrul spitalului, prin alocări de bani, atât pentru lucrări de modernizare şi reabilitare, cât şi pentru achiziţionarea de aparatură medicală astfel încât, în final, să avem condiţii moderne de desfăşurare a actului medical. Vă pot spune că în anul 2011 am plătit, din bugetul Consiliului, lucrări de investiţii la clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Astfel, una din investiţiile majore realizate la Spitalul Judeţean a fost izolarea termică a clădirii unităţii. Această lucrare nu doar a asigurat o bună izolaţie termică şi fonică, ci a schimbat aspectul estetic. Cheltuielile cu utilităţile, mai exact cu apa caldă au fost eliminate odată cu realizarea parcului de panouri solare. Investiţia CJA este cel mai mare parc de panouri solare care deserveşte o unitate spitalicească. Alte lucrări importante care au schimbat condiţiile spitaliceşti au presupus refacerea holului principal de intrare. S-a realizat dezafectarea chioşcului, a fostei recepţii, recondiţionarea şi vopsirea pereţilor şi a tavanului, schimbarea geamurilor şi a uşii de intrare, precum şi montarea unui nou tip de pardoseală, un linoleum special din PVC –  parchet. Tot lucrări de igienizare s-au efectuat şi la coridorul de legătură cu Unitatea de Primiri Urgenţe şi la holul de la lifturile spitalului. Pentru dotarea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad cu aparatură medicală s-a alocat un milion de euro. În anul 2012 vom continua cu aceste investiţii şi vă pot da exemplu proiectul pe care îl avem în derulare referitor la amenajarea incintei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Proiectul presupune efectuarea de lucrări de sistematizare a circulaţiei rutiere în curtea spitalului, prin crearea a două fluxuri de circulaţie şi parcări corespunzătoare. Intrarea în Unitatea de Primiri Urgenţe SMURD urmează să fie extinsă prin realizarea unei copertine care să asigure concomitent trei posturi de primiri. Ambulanţele vor avea un traseu separat pentru a fi evitată intersectarea cu celelalte maşini şi implicit blocajele de la punctul de primire a cazurilor urgente. De asemenea, o parte importantă a proiectului este amenajarea unui punct de aterizare pentru elicopterul SMURD, în incinta spitalului. Modernizarea Spitalului Judeţean va continua cu lucrări de reabilitare la coridoarele de acces de la subsol, etajele I-VI, prin montarea de parchet pe căile de acces, schimbarea uşilor şi a glasvandurilor de lemn cu tâmplărie termopan, la etajele 3, 4, 5, 6 inclusiv la scara de incendiu, reparaţii pereţi, plafon şi podea, şi igienizarea coridoarelor.

– Care este stadiul proiectelor care vizează amenajarea de spaţii noi pentru secţiile spitalului care au funcţionat în spaţii revendicate şi retrocedate?

– Având în vedere situaţia cu care ne confruntăm în ceea ce priveşte spaţiile în care funcţionează spitalele din Arad vă pot spune că am căutat în permanenţă soluţii de rezolvare. Secţia Obstetrică Ginecologie urmează să fie mutată într-o clădire situată pe strada Vicenţiu Babeş. Proiectul Consiliului Judeţean de reamenajare a Secţiei Obstetrică şi Ginecologie se află în faza aprobării indicatorilor tehnico-economici. S-a găsit soluţia de a muta această secţie în clădirea care a fost pe vremuri leagăn pentru copii, care corespunde pentru a fi transformată în spital. Finalizarea procedurilor de achiziţie va avea loc la jumătatea acestui an, după care vor începe lucrările de amenajare a secţiei. Pentru reabilitarea interioară a clădirii, pentru dotările cu aparatură, pentru amenajarea Secţiei Neonatologie şi pentru construirea unei pasarele de legătură între secţii s-au solicitat resurse financiare de la Minister. De asemenea, secţia TBC a Spitalului Judeţean are nevoie de un spaţiu nou, deoarece funcţionează într-o clădire revendicată şi retrocedată, la care am depăşit cei 5 ani cât puteam să stăm acolo şi ni s-a solicitat să o părăsim. Am găsit înţelegere şi vom rămâne, dar nu avem altă soluţie decât o investiţie proprie a Consiliului Judeţean, pe un teren la limita municipiului, ocazie cu care vom scoate secţia din oraş, aşa cum prevăd normele europene. Estimez că la jumătatea anului vor începe lucrările de construcţie, din fondurile Consiliului Judeţean Arad. Noua clădire va avea 62 de paturi pentru specializarea TBC şi 50 de paturi pentru specializarea Pneumoftiziologie. Valoarea totală a acestui proiect este de 15 milioane de lei, iar în acest an au fost alocaţi aproape 2 milioane de lei. Termenul de finalizare a unităţii medicale este de 2 ani.

Domnule preşedinte, fără îndoială că, la începerea campaniei electorale, veţi avea ce să le spuneţi cetăţenilor. Ne referim aici şi la investiţiile finalizate şi la proiectele în derulare şi la proiectele de viitor. Cum se va desfăşura, în opinia dvs. campania electorală pentru alegerile locale din 2012 şi dacă credeţi că cetăţenii vor fi receptivi la realizările dvs. sau vor apleca urechea şi la atacurile Opoziţiei, în contextul în care sitaţia la nivel naţional nu este favorabilă partidului din care faceţi parte.

– Un proverb românesc plin de înţelepciune spune că „omul sfinţeşte locul”. Consiliul Judeţean Arad a ajuns la performanţa, invidiată de majoritatea judeţelor din ţară, de a derula fonduri europene de peste 200 de milioane de euro la care se adaugă şi proiectele obţinute de către primării. Se poate constata de către oricine că aproape în fiecare localitate există un şantier şi se lucrează pentru un anumit obiectiv: fie la introducerea reţelelor de apă curentă şi de canalizare, fie se reabilitează şcolile sau căminele culturale, se asfaltează străzile, se modernizează iluminatul public, se construiesc parcuri şi locuri de joacă pentru copii sau chiar instituţii publice sau de utilitate publică. Eu cred că arădenii vor face diferenţa între cei care muncesc, între oamenii gospodari, care au dovedit că pot gestiona corect bugetul comunităţii şi cei care intră în campanie cu vorbe goale, cu atacuri şi critici.

print