Dialog cu Marcel Priescu, consilier local în cadrul Consiliului Local Șiria
– Având în vedere că s-au împlinit 10 ani de mandat a primarului Valentin Bot, dar și a echipei dumnealui din care faceți parte și dumneavoastră, aș vrea să vă întreb cu ce gânduri ați plecat la început de drum?
– Au trecut într-adevăr cam repede 10 ani de când domnul primar și-a început primul mandat, iar în acești ani l-am însoțit și eu fără întrerupere în calitate de consilier local. Ca orice început de drum, lipsa experienței și rezolvarea rapidă a problemelor a implicat instaurarea unui climat de colaborare între primar și Consiliul Local. Chiar dacă o parte dintre consilieri nu au un mandat atât de lung, cred că fiecare s-a străduit să-și aducă aportul la înflorirea acestei comune. Ce aș sublinia în mod deosebit este conlucrarea cu multe rezultate pozitive între domnul primar și consiliul local.
– Cum au fost acești 10 ani și cât de mult s-a schimbat comuna Șiria?
– Dacă am face o radiografie a comunei și ne-am referi la cei 10 ani, pot să afirm că s-au realizat o sumedenie de obiective care, vizibil, au schimbat în bine aspectul comunei. Pentru acest lucru, apreciez că cei 10 ani pot fi considerați ca ani de frământări și multă hărnicie, în care consilierii au sprijinit împlinirea multor proiecte care, în majoritate îi aparțin domnului primar.
– Care a fost colaborarea în cadrul Consiliului Local Șiria?
– Apreciez strădania fiecărui consilier ca ședințele de consiliu să fie traduse în fapte de viață, ținând seama de doleanțele și nevoile realizării progresului în această comună. Exemplele pozitive sunt nenumărate în acest sens, dar pentru că m-am ocupat de domeniul învățământului, culturii și sănătății, aș vrea să reamintesc faptul că avem în comuna noastră toate unitățile de învățământ dotate cu o bază didactico-materială modernă, cămine culturale de înaltă ținută estetică, cabinete medicale și un centru de permanență medicală, toate organizate, întreținute și dotate la parametrii europeni.

print