Interviu cu Maria Iakab, Referent Compartiment de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară în cadrul Primăriei comunei Şiria

– Care sunt atribuţiile compartimentului pe care îl coordonaţi ?

– În cadrul Compartimentul de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară suntem angajate două persoane, colega mea Marinela Vărădeu, care se ocupă de acordarea ajutoarelor sociale şi de persoanele încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal”,  iar eu am ca atribuţii întocmirea dosarelor pentru acordarea de beneficii sociale – alocaţii de stat pentru copii, alocaţii pentru susţinerea familiei, indemnizaţii de creşterea copilului până la un an, doi ani sau trei ani, în cazul copilului cu handicap şi a ajutoarelor pentru încălzire acordate familiilor şi persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social. Tot ca atribuţie pe care o am în acest compartiment este întocmirea actelor necesare persoanelor care solicită încadrarea într-un grad de handicap, precum şi a documentaţiei necesare pentru reevaluările la termenele stabilite de către Comisia pentru încadrarea persoanelor cu handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad, adulţi sau copii, a celor care sunt deja încadraţi în gradele de handicap „uşor”, „mediu” sau „accentuat”.

De asemenea, am atribuţii în ceea ce priveşte protecţia copilului prin acordarea de servicii primare şi a persoanelor vârstnice, precum şi  multe alte probleme sociale cu care se confruntă unele familii şi pe care, în condiţiile în care depăşesc competenţele mele profesionale, încerc să le soluţionez deferindu-le altor compartimente din cadrul instituţiei, sau altor instituţii.

Ţinând cont de faptul că mă ocup şi de distribuirea ajutoarelor alimentare comunitare (făină, mălai, orez, lapte praf, biscuiţi şi paste făinoase), profit de acest interviu pentru a anunţa că, începând cu data de 27 februarie, s-a început distribuirea de alimentele pentru beneficiarii care nu s-au regăsit pe listele iniţiale, dar şi pentru cei care au intrat mai târziu de data de 30 iunie într-una dintre categoriile beneficiare (pensionari, şomeri sau încadrate în grad de handicap).

– Ce modificări au survenit anul acesta, în comparaţie cu anul 2011 ?

– În comparaţie cu anul 2011, au intervenit mai multe modificări în social. În primul rând s-a adoptat Legea Asistenţei Sociale (Legea nr.292/2011) care reglementează cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a Sistemului Naţional de Asistenţă Socială în România. Totodată, s-au adus unele modificări şi în ce priveşte acordarea de beneficii sociale, notabile fiind cele privind lista bunurilor care duc la excluderea acordării de beneficii şi eliminarea listei cu bunuri de strictă necesitate. Tot ca o noutate este şi faptul că, începând cu 1 martie, pentru acordarea indemnizaţiei de creşterea copilului vor avea şi tăticii (cei care îndeplinesc criteriile) obligativitatea de a-şi îngriji copilul pe o perioadă de o lună, timp în care mama se va reîntoarce la serviciu.

O altă modificare de care trebuie să se ţină cont este că, pentru menţinerea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, a ajutorului social, sau a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, familiile beneficiare au îndatorirea de a-şi achita obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Neachitarea acestor obligaţii va duce la suspendarea dreptului pe o perioadă de cinci luni. În cazul în care în această perioadă se achită de către beneficiar obligaţiile legale faţă de bugetul local, plata se reia începând cu luna următoare achitării şi se vor primi şi drepturile restante. Dacă se depăşeşte perioada de cinci luni, plata dreptului încetează.

– Care sunt actele necesare pentru acordarea beneficiilor sociale?

– Pentru acordarea diverselor beneficii sociale sunt necesare o serie de acte pe care solicitanţii trebuie să le prezinte pentru întocmirea dosarelor.

Alocaţii de stat pentru copii

– CI / BI părinţi

– Certificat de naştere copil

– Livret de familie

Alocaţie pentru susţinerea familiei

–         CI / BI părinţi

–         Certificate de naştere pentru copii

–         Livret de familie

–         Certificat de căsătorie (unde este cazul)

–         Adeverinţe de la Administraţia Finanţelor Publice Pâncota pentru părinţi

–         Adeverinţă din Registrul Agricol

–         Adeverinţă Birou Financiar Primărie

–         Adeverinţă de la şcoală pentru copiii de vârstă şcolară

–         Cupoane de alocaţie

–         Toate dovezile care să ateste veniturile familiei

Plafonul maxim de venit până la care se acordă Alocaţia pentru susţinerea familiei este de 370 lei pe membru de familie şi nedeţinerea, de către beneficiari, a unuia dintre bunurile care duc la excluderea acordării alocaţiei.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului

– CI / BI părinţi

– Certificat de naştere copil

– Certificatele de naştere ale celorlalţi copii (dacă există)

– Livret de familie

– Copie cerere suspendare activitate

– Copie ultimul concediu medical

– Adeverinţă tip de la locul de muncă

– Adeverinţă de la Casa de Pensii privind contribuţia

Beneficiază de indemnizaţie de creşterea copilului mamele care au lucrat minim 12 luni înainte de data naşterii copilului.

– Câte persoane au beneficiat de prestaţii sociale în anul 2011.

– În anul 2011 am avut un număr de 55 cereri de Alocaţii pentru susţinerea familiei, 87 alocaţii de stat pentru copii, 30 indemnizaţii pentru creşterea copilului şi 30 de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. De asemenea, au beneficiat de ajutoare alimentare comunitare un număr de 985 de persoane din categoriile care se încadrează în acest drept.

– Ce mesaj transmiteţi şirienilor ?

– În primul rând, le doresc ca în anul 2012 să aibă parte de sănătate multă şi înţelegere în familie pentru că în acest fel vor putea depăşi, cu mai multă uşurinţă, problemele cu care se confruntă. Să fie încrezători că angajaţii Primăriei Şiria le stau la dispoziţie şi vor încerca să le soluţioneze problemele care ţin de competenţa lor.

print