Interviu cu Doru Giurgiu, directorul general al Băncii Cooperatiste Mureşul Arad
– Ce ne puteţi spune despre băncile cooperatiste din reţeaua Creditcoop, făcând o scurtă  analiză a evoluţiei lor de la înfiinţare şi până azi?
– În ultimii ani, băncile cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP au trecut printr-un amplu proces de transformări şi modernizări, păstrându-şi identitatea şi definindu-şi un loc precis în peisajul bancar din România şi în rândul instituţiilor de credit. În urmă cu mai bine de 150 de ani se situează începuturile mişcării creditului cooperatist şi, în îndelungata lor existenţă, s-au evidenţiat mai multe forme de organizare şi mai multe denumiri ale organizaţiilor cooperatiste de credit. În acest moment avem de-a face cu entităţi bine organizate, cu o rază proprie de operare şi cu statute proprii, respectând prevederile legale, precum şi reglementările legale emise de Banca Naţională a României şi Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.
Pentru toţi cei care cunosc cooperaţia de credit în evoluţia ei, surprinde poate, organizarea actuală a unei bănci cooperatiste, precum şi a sistemului în care aceasta are obligaţia legală să funcţioneze. Se poate spune că momentul crucial pentru reţeaua CREDITCOOP a fost anul 2000, atunci când a apărut Ordonanţa de urgenţă 97/200 care a reglementat activitatea fostelor cooperative de credit. A existat obligaţia, impusă de lege, de a trece de la exigenţele impuse unei cooperative de credit la cele ale unei instituţii bancare, astăzi, cerinţele şi reglementările aplicabile unităţilor din reţeaua CREDITCOOP fiind aproape identice cu cele ale băncilor comerciale.
Începând cu anul 2000, cooperaţia de credit a beneficiat de o lege cu adevărat „europeană” care a restructurat din temelii întregul sistem. Din decembrie 2006, aceasta a fost înlocuită cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, care reglementează condiţiile de acces la activitatea bancară şi de desfăşurare a acesteia pe teritoriul României.
– Ce ne puteţi spune despre Banca Cooperatistă MUREŞUL ARAD ?
– Banca Cooperatistă Mureşul Arad este persoană juridică, înmatriculată la Registrul Comerţului , afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, beneficiază de raza teritorială proprie de operare, iar activităţile băncii cooperatiste pentru care a primit autorizaţia de funcţionare de la Banca Naţională a României, se pot desfăşura numai în raza teritorială de operare a acesteia. Membrii asociaţi sunt persoane fizice care au domiciliul/reşedinţa/locul de muncă în raza teritorială de operare a băncii cooperatiste şi au subscris şi vărsat la capitalul acesteia cel puţin numărul de părţi sociale stabilit prin actul constitutiv. Banca Cooperatistă MUREŞUL Arad numără azi peste 14.000 de membrii cooperatori. Capitalul social este variabil şi este format din părţi sociale de valoare egală, valoarea acestora este stabilită prin actul constitutiv, dar potrivit legii nu poate fi mai mică de 10 lei.
Banca Cooperatistă MUREŞUL Arad îşi desfăşoară activitatea în sedii corespunzătoare, aflate în proprietatea acesteia, având amenajări şi dotări moderne, conducători cu experienţă în domeniul financiar – bancar şi salariaţi competenţi, selectaţi cu atenţie. În noile condiţii impuse de lege, aceasta reprezintă o entitate juridică bine dezvoltată, în care lucrează în medie 50 de salariaţi, existând 20 de sedii secundare în judeţul Arad, cu raza proprie de operare – agenţii şi puncte de lucru, ce efectuează majoritatea operaţiunilor bancare pe care le desfăşoară orice instituţie de credit.
– Ce operaţiuni pot efectua clienţii la banca dumneavoastră?
– Banca Cooperatistă MUREŞUL Arad atrage depozite la care plăteşte dobânzi apropiate de piaţa bancară, de 6-7% p. a la lei şi acordă credite cu dobânzi nominale de 13%-14% p. a la lei. Sunt zone în judeţ unde atragem mai multe depozite şi altele în care acordăm mai multe credite. Peste 60% din creditele acordate de noi sunt în mediul rural, unde posibilităţile de cunoaştere a clienţilor sunt mai mari, respectiv poţi să te uiţi în ,,curtea omului şi vezi ce are!!!”.
De asemenea avem parteneriate cu furnizorii de utilităţi pentru plata facturilor de utilităţi, adică telefonie fixă şi mobilă, energie electrică, gaz, cablu şi internet etc. Prin noi statul plăteşte subvenţii în agricultură, plăţi făcute de APIA.
– Depozitele constituite la Banca MUREŞUL Arad sunt garantate?
– Sigur că sunt garantate, aş spune că sunt dublu garantate  atât de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar cât şi de Rezerva Mutuală de Garantare constituită de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP. Conform legii, Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP garantează în întregime obligaţiile băncilor cooperatiste afiliate, având constituită în acest scop, rezervă mutuală de garantare pe baza cotizaţiilor băncilor cooperatiste şi a unei cote din profitul brut al Băncii Cooperatiste. Banca Cooperatistă MUREŞUL Arad  a primit autorizaţia de funcţionare din partea BNR în toamna anului 2002 şi tot atunci a devenit şi membră a Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar. În anul 2003 a intrat şi în Asociaţia Română a Băncilor.
– Ce obiective aveţi pentru anul 2012?
– Avem toate motivele să privim viitorul cu demnitate şi cu încredere în forţele noastre, întrucât am demonstrat în ultimii 11 ani, de când cooperaţia s-a reorganizat pe baze noi, moderne, intrând în preţioasa familie bancară, că dispunem de potenţial uman, de resurse financiare interne deosebite şi – putem spune acum – de o valoroasă experienţă profesională, determinate atât de multiplele şi desele modificări legislative, cât şi ale reglementărilor bancare aplicabile unităţii noastre. O atenţie sporită vom acorda în continuare, reducerii împrumuturilor restante şi a dobânzilor restante, având în vedere efectele nefavorabile şi urmările înregistrării în contabilitate a provizioanelor specifice pentru riscul de credit şi de dobândă. Reţeaua CREDITCOOP înregistrează o rată a creditelor neperformante de 2,8% faţă de nivelul de peste 14% înregistrat în toamna anului 2011 la nivelul sistemului bancar. Suntem convinşi că, şi în acest an de criză, vom depăşi împreună toate încercările, că vom fructifica experienţa pe care am dobândit-o în ultima perioadă şi că vom întări în continuare sistemul nostru bancar-cooperatist.
Având în vedere cele spuse mai sus, referitor la trăsăturile particulare care întregesc caracteristicile unităţilor din reţeaua CREDITCOOP, mi se pare firesc să subliniez faptul că în rândul instituţiilor de credit din România, băncile cooperatiste şi Banca lor Centrală constituie cu adevărat o lume aparte.

„În rândul instituţiilor de credit din România, băncile cooperatiste constituie o lume aparte”
Interviu cu Doru Giurgiu, directorul general al Băncii Cooperatiste Mureşul Arad
– Ce ne puteţi spune despre băncile cooperatiste din reţeaua Creditcoop, făcând o scurtă  analiză a evoluţiei lor de la înfiinţare şi până azi?- În ultimii ani, băncile cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP au trecut printr-un amplu proces de transformări şi modernizări, păstrându-şi identitatea şi definindu-şi un loc precis în peisajul bancar din România şi în rândul instituţiilor de credit. În urmă cu mai bine de 150 de ani se situează începuturile mişcării creditului cooperatist şi, în îndelungata lor existenţă, s-au evidenţiat mai multe forme de organizare şi mai multe denumiri ale organizaţiilor cooperatiste de credit. În acest moment avem de-a face cu entităţi bine organizate, cu o rază proprie de operare şi cu statute proprii, respectând prevederile legale, precum şi reglementările legale emise de Banca Naţională a României şi Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.Pentru toţi cei care cunosc cooperaţia de credit în evoluţia ei, surprinde poate, organizarea actuală a unei bănci cooperatiste, precum şi a sistemului în care aceasta are obligaţia legală să funcţioneze. Se poate spune că momentul crucial pentru reţeaua CREDITCOOP a fost anul 2000, atunci când a apărut Ordonanţa de urgenţă 97/200 care a reglementat activitatea fostelor cooperative de credit. A existat obligaţia, impusă de lege, de a trece de la exigenţele impuse unei cooperative de credit la cele ale unei instituţii bancare, astăzi, cerinţele şi reglementările aplicabile unităţilor din reţeaua CREDITCOOP fiind aproape identice cu cele ale băncilor comerciale.Începând cu anul 2000, cooperaţia de credit a beneficiat de o lege cu adevărat „europeană” care a restructurat din temelii întregul sistem. Din decembrie 2006, aceasta a fost înlocuită cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, care reglementează condiţiile de acces la activitatea bancară şi de desfăşurare a acesteia pe teritoriul României.- Ce ne puteţi spune despre Banca Cooperatistă MUREŞUL ARAD ?- Banca Cooperatistă Mureşul Arad este persoană juridică, înmatriculată la Registrul Comerţului , afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, beneficiază de raza teritorială proprie de operare, iar activităţile băncii cooperatiste pentru care a primit autorizaţia de funcţionare de la Banca Naţională a României, se pot desfăşura numai în raza teritorială de operare a acesteia. Membrii asociaţi sunt persoane fizice care au domiciliul/reşedinţa/locul de muncă în raza teritorială de operare a băncii cooperatiste şi au subscris şi vărsat la capitalul acesteia cel puţin numărul de părţi sociale stabilit prin actul constitutiv. Banca Cooperatistă MUREŞUL Arad numără azi peste 14.000 de membrii cooperatori. Capitalul social este variabil şi este format din părţi sociale de valoare egală, valoarea acestora este stabilită prin actul constitutiv, dar potrivit legii nu poate fi mai mică de 10 lei.Banca Cooperatistă MUREŞUL Arad îşi desfăşoară activitatea în sedii corespunzătoare, aflate în proprietatea acesteia, având amenajări şi dotări moderne, conducători cu experienţă în domeniul financiar – bancar şi salariaţi competenţi, selectaţi cu atenţie. În noile condiţii impuse de lege, aceasta reprezintă o entitate juridică bine dezvoltată, în care lucrează în medie 50 de salariaţi, existând 20 de sedii secundare în judeţul Arad, cu raza proprie de operare – agenţii şi puncte de lucru, ce efectuează majoritatea operaţiunilor bancare pe care le desfăşoară orice instituţie de credit.- Ce operaţiuni pot efectua clienţii la banca dumneavoastră?- Banca Cooperatistă MUREŞUL Arad atrage depozite la care plăteşte dobânzi apropiate de piaţa bancară, de 6-7% p. a la lei şi acordă credite cu dobânzi nominale de 13%-14% p. a la lei. Sunt zone în judeţ unde atragem mai multe depozite şi altele în care acordăm mai multe credite. Peste 60% din creditele acordate de noi sunt în mediul rural, unde posibilităţile de cunoaştere a clienţilor sunt mai mari, respectiv poţi să te uiţi în ,,curtea omului şi vezi ce are!!!”.De asemenea avem parteneriate cu furnizorii de utilităţi pentru plata facturilor de utilităţi, adică telefonie fixă şi mobilă, energie electrică, gaz, cablu şi internet etc. Prin noi statul plăteşte subvenţii în agricultură, plăţi făcute de APIA.- Depozitele constituite la Banca MUREŞUL Arad sunt garantate?- Sigur că sunt garantate, aş spune că sunt dublu garantate  atât de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar cât şi de Rezerva Mutuală de Garantare constituită de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP. Conform legii, Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP garantează în întregime obligaţiile băncilor cooperatiste afiliate, având constituită în acest scop, rezervă mutuală de garantare pe baza cotizaţiilor băncilor cooperatiste şi a unei cote din profitul brut al Băncii Cooperatiste. Banca Cooperatistă MUREŞUL Arad  a primit autorizaţia de funcţionare din partea BNR în toamna anului 2002 şi tot atunci a devenit şi membră a Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar. În anul 2003 a intrat şi în Asociaţia Română a Băncilor.- Ce obiective aveţi pentru anul 2012?- Avem toate motivele să privim viitorul cu demnitate şi cu încredere în forţele noastre, întrucât am demonstrat în ultimii 11 ani, de când cooperaţia s-a reorganizat pe baze noi, moderne, intrând în preţioasa familie bancară, că dispunem de potenţial uman, de resurse financiare interne deosebite şi – putem spune acum – de o valoroasă experienţă profesională, determinate atât de multiplele şi desele modificări legislative, cât şi ale reglementărilor bancare aplicabile unităţii noastre. O atenţie sporită vom acorda în continuare, reducerii împrumuturilor restante şi a dobânzilor restante, având în vedere efectele nefavorabile şi urmările înregistrării în contabilitate a provizioanelor specifice pentru riscul de credit şi de dobândă. Reţeaua CREDITCOOP înregistrează o rată a creditelor neperformante de 2,8% faţă de nivelul de peste 14% înregistrat în toamna anului 2011 la nivelul sistemului bancar. Suntem convinşi că, şi în acest an de criză, vom depăşi împreună toate încercările, că vom fructifica experienţa pe care am dobândit-o în ultima perioadă şi că vom întări în continuare sistemul nostru bancar-cooperatist.Având în vedere cele spuse mai sus, referitor la trăsăturile particulare care întregesc caracteristicile unităţilor din reţeaua CREDITCOOP, mi se pare firesc să subliniez faptul că în rândul instituţiilor de credit din România, băncile cooperatiste şi Banca lor Centrală constituie cu adevărat o lume aparte.

print