Interviu cu d-na Roza Dumbrăveanu, doctor conferenţiar la Universitatea Pedagogică de Stat «Ion Creangă» din Chişinău.

– Cum aţi aflat despre Şcoală de vară «Informatică la castel» organizată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

– La şcoala de vară «Informatică la castel» am venit împreună cu un grup de colegi de la diferite Universităţi din Moldova, fiind invitaţi de d-l Mihai Jalobeanu, pe care îl cunosc de mai mulţi ani. Personal, am participat şi la atelierele de lucru organizate de d-l Jalobeanu cu denumirea Romanian Internet Learning Workshop în perioada 1997 – 2001 (http://rilw.itim-cj.ro/), precum şi la ediţia a II – a seminarului internaţional organizat de facultatea de informatică a Universităţii de Vest « Vasile Goldiş », Arad 2004.

Cine a participat din partea Republicii Moldova ?

– La acest eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii Pedagogice de Stat « Ion Creangă », Universităţii de Stat din Bălţi «Alecu Russo», Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău.

– Care a fost interesul şi implicarea participanţilor din Republica Moldova în lucrările şcolii de vară ?

– La şcoala de vară au participat profesori universitari, care au fost preocupaţi de implementarea tehnologiilor informaţiei şi de comunicare (TIC) în activităţile didactice. În mod special, am fost interesaţi în utilizarea mediilor virtuale de management al învăţării în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei. Subiectele de discuţii referitoare la softurile FOSS (free and open source software), distribuţii şi aplicaţii Linux, utilizarea acestora în învăţământ, sunt foarte utile, dar nu prea sunt puse în discuţie în mediul academic din ţara noastră.

– Care este tangenta acestui proiect cu tematica şcolii de vară ?

– Proiectul este intitulat „Evaluarea şi înnoirea curriculei pentru formarea profesorilor” (Teacher Education Review and Update of Curriculum – TEREC), din consortium fac parte încă două universităţi în afară de cele menţionate – Universitatea din Aveiro, Portugalia, în calitate de coordonator şi Universitatea din Tallinn, Estonia, precum şi Ministerul Educaţiei şi un şir de instruiţii din sistemul preuniversitar din Moldova. Unul din obiectivele proiectului a constat în a instrui cadrele universitare în utilizarea noilor metodologii, în special a învăţării centrate pe student şi în promovarea în acest sens a utilizării TIC şi a mediilor virtuale de învăţare, adoptarea în pregătirea viitorilor profesori a procedeelor de predare bazate pe tehnologiile Web. Prin urmare, tematica acestui şcolii de vară şi modul de desfăşurare contribuie direct la realizarea activităţilor din proiect.

Universitatea de Vest „V. Goldiş” a fost implicată în acest proiect ca rezultat şi valorificare a seminarului „Linux şi Mediile Virtuale de Instruire” (LVLE 2003-2008), trecut din 2009 în Şcoala de vară „Informatică la Castel” (o continuare a conferinţelor „Romanian Internet Learning Workshop” 1997-2001), destinate profesorilor din domeniu, fiind şi un promotor al mediile virtuale de instruire, în special MOODLE.

– Ce aşteptări aţi avut de la lucrările şcolii de vară?

– Şcoala de vară şi modul ei de desfăşurare într-un cadru natural liniştit şi lipsit de zbuciumul şi larma oraşului şi a altor griji academice cotidiene,  a fost un prilej de discuţii a unor subiecte actuale în învăţământul asistat de calculator. La şcoală au participat reprezentanţi din diverse categorii: învăţământ superior, învăţământ preuniversitar, mediu de afaceri, programatori experţi şi în devenire. Organizatorii şcolii de vară au oferit posibilităţi favorabile în acest sens. Din numele echipei din Republica Moldova aduc mulţumiri şi urări de noi realizări organizatorilor acestei şcoli de vară, în special d-lui rector Aurel Ardelean, d-nei Antoanela Naaji, decan al facultăţii de informatică şi d-lui Mihai Jalobeanu, profesor la aceeaşi facultate, d-lui Cosmin Herman pentru eforturile depuse în organizarea acestui eveniment, pentru grija cu care au selectat subiectele de discuţii şi participanţii la ele şi pentru entuziasmul de promovare a tehnologiilor informaţiei şi de comunicare în sistemul de învăţământ.

Biroul de presă al UVVG

Daniel Albu

print

Comments are closed.