E seară…bifasem o zi neagră din viața mea, o zi presărată cu glume proaste, un început de ceartă, gânduri sumbre, priviri trufașe, gesturi îndoielnice…cu alte cuvinte, păcate… Eram dărâmat, sufletul meu striga după ajutor, iar in urechi îmi răsuna o întrebare: ,,Cine are puterea să ierte păcatul astăzi și eu ce trebuie să fac? Cui să mă spovedesc?
Mi-am amintit atunci o întâmplare: Într-o zi, un preot străbătea biserica în mijlocul zilei…şi trecând prin altar, se hotărî să mai rămână prin apropiere, pentru a vedea cine mai venea să se roage. În acest moment poarta se deschise, iar preotul mirat văzu un bărbat apropiindu-se de altar; omul era nebărbierit de mai multe zile, îmbrăcat cu o cămaşă ruptă, avea o haină uzată, cu marginile care începuseră să se destrame. Omul îngenunchie, înclină capul pe spate, apoi se ridică şi plecă. În zilele următoare acelaşi om, întotdeauna în mijlocul zilei, era în Biserică, cărând o sacoşă…îngenunchea pentru scurt timp şi apoi se întorcea şi ieşea. Preotul puţin cu teamă, începu să suspecteze că era vorba de un hoţ, de aceea într-o zi s-a aşezat în uşa Bisericii şi când omul se pregătea să iasă, îl întrebă : “Ce faci aici?”.
Omul spuse că lucra prin apropiere, că avea o jumătate de oră pentru prânz şi profita de acest moment să se roage, “numai câteva clipe, pentru că fabrica este un pic mai departe, aşa că doar îngenunchez şi zic: “Doamne, am venit din nou numai să-ţi povestesc cât de fericit mă faci că
mă eliberezi de păcatele mele… nu ştiu prea bine cum să mă rog, dar mă gândesc la Tine în fiecare zi…aşa că, Isuse, ăsta este Jim spovedindu-se”.
Preotul simţindu-se prost, îi spuse lui Jim că face foarte bine şi că este binevenit în Biserică oricând îşi doreşte. Preotul îngenunche în faţa altarului, topindu-i-se inima de căldura dragostei şi îl întâlni pe Isus, în timp ce lacrimile îi curgeau pe obraji şi în inimă se repeta rugăciunea lui Jim: „Am venit numai să-ţi spun, DOAMNE, cât de fericit sunt de când te-am întâlnit printre semenii mei şi m-ai eliberat de păcatele mele … Nu știu foarte bine cum să mă rog, dar mă gândesc la Tine în fiecare zi…Așa că, ISUSE, sunt eu care mă spovedesc”.
Într-o zi Preotul văzu că bătrânul Jim nu a mai venit. Zilele următoare au trecut fără ca Jim să mai vină să se roage. Continua să lipsească, fapt pentru care Preotul începu să se preocupe, până când într-o zi se duse la fabrică să întrebe despre el. Aici i-au spus că era bolnav, dar că deşi medicii erau îngrijoraţi de stadiul în care era, totuşi credeau că avea şanse să supravieţuiască. Săptămâna în care Jim a fost în spital a adus multe schimbări, iar el surâdea tot timpul şi veselia lui era contagioasă.

Infirmiera şefă nu putea înţelege pentru ce Jim era aşa de fericit, deşi niciodată nu primise nici flori, nici cărţi de vizită, nici vizite. Preotul se apropie de patul lui Jim cu infirmiera şi aceasta îi spuse, în timp ce Jim asculta: “Niciun prieten nu a venit să-l viziteze, el nu are unde să se ducă”. Surprins, bătrânul Jim spuse surâzând: “Infirmiera se înşeală… Ea nu ştie că în fiecare zi, de când am sosit aici, la prânz, un prieten drag
al meu vine, se aşează aici pe pat, mă prinde de mâini, se apleacă asupra mea și îmi spune:,,am venit numai să îţi spun, Jim, cât de fericit am fost de când am întâlnit prietenia ta și te-am eliberat de păcatele tale. Întotdeauna mi-a plăcut să ascult rugăciunile tale, mă gândesc la tine in fiecare zi …așa că Jim, acesta este ISUS care se spovedește …
Cu imaginea lui Jim in minte, deschid Biblia …iată câteva fragmente din Sfânta Carte care ne încurajează să venim în fața lui ISUS: Efeseni 1.7: “Prin sângele Lui avem iertarea păcatelor”
Faptele apostolilor 10.43 “Oricine crede în El, capătă, prin
Numele Lui, iertarea păcatelor.”
Faptele apostolilor 8.22: “Pocăieşte-te dar de această
răutate a ta, şi roagă-te Domnului să ţi se ierte gândul
acesta al inimii tale…”
Evrei 4.14 “Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat,
care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu să
rămânem tari în mărturisirea noastră.”
1 Timotei 2,5“Căci este un singur Dumnezeu, şi este un
singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus
Hristos.”
1 Ioan 1,9“Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios
şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice
nelegiuire.”
Mai multe pasaje biblice indică faptul că Iisus este singurul intermediar între om şi Dumnezeu … Da, indiferent că unii dintre noi o numim spovedanie s-au alții mărturisire haideţi, în fiecare zi, să nu pierdem
oportunitatea de a-i spune lui Isus: iartă-mă….

Daniel Piroș
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea

print