Filiala Arad a partidului ALDE a început o serie de întrevederi cu reprezentanțiisocietățiicivile. Prima dintreacestea a avutloctocmai cu prilejulvizitei la Arad a copreședinților ALDE, domniiCălin Popescu Tăriceanuși Daniel Constantin, însoțiți de fostul prim-ministrușiministru al Educației, domnulSorinCâmpeanu. MembriiConsiliului Local Civic -structurăcivicăunitarăformată din ONG-uri, asociațiiprofesionale, sindicaleșipatronale, organizații ale minoritățilornaționale, persoanefiziceșipersonalitățipublice- au înaintatatuncimaimultepropunerivizândresponsabilizareaclaseipolitice, normalizarearelației ales-alegător, justiția, mediul de afaceri precum șifiscalitatea.

’’Ne-am așezat la masa dialogului și am purtat discuții fructuoase pe marginea solicitărilor de mai sus. Una dintre ele o constituie alegerea primarilor în două tururi de scrutin, însă problematica abordată a fost mult mai amplă. De pildă, au fost dezbătute aspecte precum scrutinul de listă cu vot preferențial, posibilitatea revocării mandatului aleșilor locali, memorandumul privind justiția sau măsuri de întărire a disciplinei fiscale, menite să genereze un climat mai sigur în legăturile dintre întreprinzători respectiv Stat.S-a insistat și se va insista în continuare asupra nevoii de consolidare a rolului jucat de societatea civilă într-o democrație funcțională, un stat de drept și o economie de piață veritabilă. Au fost identificate problemele reale, de interes public, ale comunității și, de asemenea, au fost formulate soluții concrete, fezabile, care să ajute la bunul mers al lucrurilor’’ – menționează Florin Galiș, președintele organizației municipale ALDE Arad, candidat la alegerile parlamentare pentru funcția de senator.

Dialogul dintre ALDE Arad și societatea civilă va fi aprofundat în viitorul apropiat, când se preconizează multiplicarea întâlnirilor de acest gen prin intermediul unor mese rotunde specifice, organizate cu reprezentanți ai unor categorii profesionale diverse.

 

 

print