Centrul de permanenţă medicală „Dr. I.T. Mera” Șiria s-a înființat în baza dispoziției 117/18.04.2011 a DSP Arad, începându-și activitatea la 01.06.2011, fiind primul centru înființat în județul Arad.
Deservește populația din comunele Ghioroc, Covăsânț, Șiria și orașul Pîncota, și are ca scop asigurarea continuității asistenței medicale după orele de cabinet și rezolvarea tuturor cazurilor de urgență medicală. Activitatea este asigurată de un număr de 13 medici și asistente, având specialitatea medicină de familie, în baza unui grafic lunar întocmit de medicul coordonator în colaborare cu ceilalți medici care își desfășoară activitatea în acest centru.
În zilele de luni-vineri programul se desfășoară între orele 15-08, iar sâmbăta și duminica programul este continuu.
Numărul mediu lunar de consultație este de 190 pacienți dintre care copii între 0-16 ani este de 85 iar adulți de 105.
În proporție de peste 90% solicitările au fost rezolvate în cadrul acestui centru fiind puține trimiterile apreciate ca urgență prin care s-a solicitat serviciul de ambulanță.
Menționăm că în același imobil se află și substația de salvare Șiria cu care se colaborează atunci când situația o impune.
Întreaga populație din aceste localități, deci atât cât cei asigurați, cât și cei neasigurați pot beneficia de consultații gratuite. De aceea consultațiile vizează întreaga patologie medicală.
Sunt administrate gratuit în urgență și medicamentele, centrul fiind dotat cu trusa de medicamente de către DSP Arad în baza nomenclatorului de dotare elaborat de Ministerul Sănătății.
Spațiul a fost amenajat de către Consiliul Local, care de-asemenea asigură utilitățile zilnice precum și personalul auxiliar pentru lucrările de curățenie. De-asemenea dotarea cu mobilier a fost realizată de Consiliul Local.
Localul corespunde normelor europene existând o sală de așteptare, un cabinet de consultație, un cabinet de tratament, două grupuri sanitare, cameră pentru medici, cameră pentru asistente medicale.
Retribuirea personalului medical este realizată de CAS Arad în baza contractelor realizate cu medicii care-și desfășoară activitatea în acest centru de permanență.
Între Consiliul Local, Centrul de Permaneță și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a fost încheiat din septembrie 2011 un acord de parteneriat prin care în cadrul acestui centru se desfășoară instruirea practică de vară specifică medicinei de familie pentru studenții de la Facultatea de Medicină Arad. De asemenea, medicii de familie din cadrul centrului de permanență furnizează grupuri de pacienți în funcție de tematica cercetării clinice din cadrul Facultății de Medicină Arad.
În acordul de parteneriat este inclus de asemenea și realizare unui program de instruire și perfecționare a personalului medical (medici și asistenți) din cadrul acestui Centru de Permanență.

print