Instituţiile de învăţământ de pe raza comunei Şiria s-au implicat foarte mult în desfăşurarea unor activităţi care presupun schimburi de experienţă. În acest sens, Grădiniţa PN din Galşa este parteneră în mai multe proiecte europene. Alături de Solvacia, Republica Moldova, Bulgaria şi Polonia, iniţiază activităţi în cadrul proiectului „Să ne păstrăm copilăria”, o bună ocazie pentru educatoare, dar şi pentru preşcolarii de la Galşa de aşi facilita accesul la un nivel virtual, în scopul colaborării şi schimbului de experienţă alături de colegi din ţări europene. Această colaborare a fost un bun prilej de a încuraja şi îmbunătăţi schimburile culturale şi artistice dintre copiii care provin din medii istorice diferite.

Un alt proiect în care Grădiniţa PN din Galşa este parteneră, se numeşte: „Tradiţii şi valori culturale prezente în grădiniţă”, unde, alături de Franţa, Germania, Nicaragua şi Palestina, a avut

posibilitatea de a oferi o imagine a comunei Şiria şi peste hotare. În iunie 2010, cadre didactice de la Galşa, dar şi de la şcoala din Şiria şi reprezentanţi ai primăriei, au participat la „Săptămâna internaţională de la Bouguenais”, care s-a desfăşurat în Franţa şi alături de alţi reprezentanţi ai ţărilor colaboratoare, au iniţiat, cu această ocazie, o nouă înfrăţire europeană. S-a înfiinţat un parc dendrologic, unde au fost plantaţi pomi fructiferi specifici fiecărei ţări şi au fost semănate flori de către copii şi cadrele participante. Această acţiune a vrut să reprezinte sensibilitatea şi respectul pentru natură. „Copii au nevoie să înveţe, să facă schimb de idei şi să înţeleagă relaţia de prietenie. De altfel, preşcolarii sau implicat foarte mult în aceste proiecte şi participă cu mult drag la activităţile desfăşurate, având în vedere faptul că, câţiva dintre partenerii noştri au fost şi

ne-au vizitat. Doamna director ne sprijină foarte mult şi este de acord cu toate activităţile pe care le iniţiem, mai ales că şi dânsa este parteneră, alături de noi, în cadrul acestor proiecte. De altfel şi Primăria ne-a sprijinit financiar, pentru deplasările noastre în vederea schimbului de experienţă”, ne-a declarat Maria Câlb, educatoare la grupa mijlocie a Grădiniţei PN din Galşa.

Anamaria Marc

print

Comments are closed.