Unul dintre ocrotitorii mănăstirii Feredeu, de la poalele Dealurilor Zarandului, din Podgoria Aradului, este Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. În fiecare an, la 20 iulie, Mănăstirea Feredeu îmbracă haine în sărbătoare. Încă de la orele dimineţii, obştea monahală, în frunte cu Părintele arhimandrit Ilarion Tăucean, stareţul mănăstirii, soborul preoţilor şi diaconilor slujitori şi mulţimea de pelerini au întâmpinat pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a săvârşit Sfânta Liturghie. Alături de aceștia s-au aflat și reprezentanți ai adminsitrației publice locale: primarul comunei Șiria, ing. Valentin Bot, consilierii locali Marcel Priescu, Gheorghe Back și Ioan Trif, dar și deputatul Dorel Căprar.
În cuvântul de învăţătură, intitulat ,,Înflăcărare profetică” – întru propovăduirea credinţei adevărate, a crezului mântuitor, mărturisit prin cei care se conformează poruncilor divine atât pentru buna desfăşurare a vieţii materiale cât şi a celei spirituale. Analiza textelor zilei (Lc. 4; Iacob 5; Mt. 9; Rom. 12), atât a duminicii a 6-a după Rusalii cât şi a sărbătorii Sfântului Profet Ilie, într-o concordanţă de învăţături, descoperă că atât sfântul sărbătorit cât şi şi Mântuitorul au cunoscut împotrivirea unora dintre contemporanii care nu vroiau să primească dreapta învăţătură chiar atunci când era susţinută de semen convingătoare. Viaţa şi personalitatea Sfântului Ilie i-au adus cinstirea Bisericii, după cum glăsuieşte troparul sărbătorii, ca al doilea mergător înainte al venirii lui Hristos Domnul, atât la cea dintâi cât şi la cea de-a doua venire, a arătat chiriarhul.
Răspunsurile liturgice au fost date de corul de tineret ,,Ortodoxia” al parohiei vecine Covăşânţ.
La momentul rânduit, părintelui Teoctist Bălana, slujitor şi vieţuitor de mai mulţi ani la Sfânta Mănăstire, i s-a acordat rangul de protosinghel.
Înaltpreacuviosul părinte arhimandrit Ilarion Tăucean, stareţul Sfintei mănăstiri, a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru osteneală şi părintească purtare de grijă arătată cu consecvenţă, preoţilor slujitori şi celor prezenţi, susţinători şi binefăcători constanţi ai Sfintei mănăstiri. O agapă frăţească oferită cu dărnicie de către obştea mănăstirii a îndestulat pe toţi participanţii.
Protos. Iustin Popovici

print