Născut la 8 noiembrie 1930, Alexandru Roz a urmat studiile universitare la Facultatea de Istorie a Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca în perioada 1950-1954; teza de doctorat a susținut-o la aceeași universitate, în anul 1987, sub îndrumarea regretatului  Academician Ştefan Pascu, personalitate emblematică a istoriografiei româneşti.

După o bogată activitate ca profesor în învăţământul preuniversitar, la şcoli de prestigiu din Arad, s-a implicat în activităţi menite a ridica învăţământul preuniversitar şi universitar arădean, fiind: director al Liceului „Moise Nicoară” din Arad, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad şi lector universitar la Institutul Politehnic din Timişoara (Facultatea de Subingineri în perioada 1974-1977). A făcut parte din grupul de fondatori ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (1990) şi ai Facultăţii de Ştiinţe Umanist-Creştine (1994). La această facultate a activat în calitate de cadru didactic până la trecerea spre cele sfinte, la 8 decembrie 2008, fiind decan între anii 1994-2003.

Între anii 1990-2004 a fost cancelar general al Universităţii de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad, membru al Senatului şi Consiliului Director al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, redactor-şef la Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, redactor-şef la „Tribuna Universităţii” şi director al revistei „Jurnal Studenţesc”.

Neobosit şi remarcabil cercetător, profesorul Alexandru Roz a adus contribuţii notabile la îmbogăţirea istoriografiei româneşti, având ca preocupare centrală: rolul Aradului în realizarea Marii Uniri. A fost unul dintre cei care au pus bazele Asociației pentru ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad, care să ducă la realizarea visului lui Vasile Goldiş: un Monument al Marii Uniri, la Arad.

Au trecut 8 ani de la trecerea spre cele sfinte a celui care ne amintea mereu că, singura certitudine pe care o avem este trecutul, iar fără trecut nu există nici prezent, nici viitor.

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE!

print