La nivelul comunei Şiria există un Birou de circumscripţie electorală comunală nr.64 Şiria şi 4 secţii de votare: două la Şiria, una la Galşa şi una la Mîsca.

Cetăţenii trebuie să cunoască că se pot prezenta la secţia de votare la care este arondată strada pe care locuiesc, după cum a fost stabilită delimitarea prin Dispoziţiei  Primarului comunei Şiria nr.224/10.04.2012. În cazul în care o persoană se prezintă la vot şi nu se regăseşte pe lista electorală permanentă la secţia de votare la care este arondat conform domiciliului, va fi trecut pe o listă suplimentară.

Străzile şi numerele administrative arondate secţiilor de votare sunt:

Secţia de votare nr.1 Şiria – Căminul Cultural din localitatea Şiria, nr.162:

–         str. Regiment 85 Infanterie – 1 – 24; 69 – 74; 80 – 94; 143 – 147; 1832 – 1878; 1887 – 1892; 1895 – 1902; str. Andrei Mureşanu – 25 – 68;str. Spiru Haret – 98 – 142; 148 – 161; 179 – 183;str. Dorobanţ – 74 – 80; str.Virginia Hotăran – 95 – 97; str. Ioan Rusu Şirianu – 164 – 178;Calea Aradului – 188; 1147 – 1149; 1227 – 1230; 1302 – 1308; 1394 – 1399; 1464 – 1471; 1544 – 1550; 1825 – 1831; str. Independenţei – 1150 – 1183; 1190 – 1195; 1204 – 1207; 1213 – 1226; str. Nicolae Bălcescu – 1184 – 1189; 1261 – 1263; 1346 – 1347; 1426 – 1429; 1504 – 1509; 1580 – 1619; 1755 – 1766; 1779 – 1781; str. Coşbuc – 1196 – 1203; 1270 – 1280; 1359 – 1366; 1439 – 1442; 1515 – 1519; 1792 – 1799; str. Eminescu – 1208 – 1212; 1284 – 1289; 1373 – 1382; 1451 – 1453; 1523 – 1531; 1804 – 1810; 1813 – 1815; str. Înfrăţirii – 1231 – 1260; 1264 – 1269; 1281 – 1283; 1290 – 1301; str. I.T. Mera – 1309 – 1345; 1348 – 1358; 1367 – 1373A; 1383 – 1393; str. Emil Monţia – 1400 – 1425; 1430 – 1438; 1443 – 1450; 1454 – 1463; str. Înainte – 1472 – 1503; 1410 – 1514; 1520 – 1522; 1532 – 1539; str. Mărăşeşti – 1540 – 1543; str. Progresul – 1551 – 1579; 1658 – 1662; 1724 – 1726; 1750 – 1754; 1782 – 1791; 1800 – 1803; 1816 – 1824; 2057 – 2058; str. Tache Ionescu – 1620 – 1657; 1663 – 1697; 1727 – 1749; str. Aurel Vlaicu – 1698 – 1723; 2044 – 2056; str. Vasile Alecsandri – 1767 – 1778; str. Oituz – 1811 – 1812; str. Locotenent Iacob – 1879 – 1886; 1957 – 1963; 2059 – 2060; str. Nicolae Filipescu – 1893 – 1894; 1942 – 1945; str. Gării – 1902 – 1903; 1932 – 1933; str. Kogălniceanu – 1904 – 1931; str. Matei Basarab – 1946 – 1956; fără stradă – 1934 – 1940; str. I. Antonescu – 2012 – 2043;

Secţia de votare nr.2 Şiria – Şcoala Generală clasele I-IV din localitatea Şiria, str.Tudor Vladimirescu, nr.286:

str. Tudor Vladimirescu – 190 – 201; 258 – 264; 283 – 293; 307 – 309; 320 – 331; 355 – 368; 379 – 389; 400 – 408; 418 – 423; 453 – 463; 472 – 477; 494 – 501; 508 – 515; 1966 – 1973; str. Ion Creangă – 202 – 222; 255 – 257; str. Ioan Rusu Şirianu – 223 – 254; 277 – 279; 301 – 302; 313 – 314; 335 – 352; str. Locotenent Ciurdariu – 265 – 276; 280 – 282; str. A. Popa – 294 – 300; 303 – 306; str. E. Gojdu – 310 – 312; 315 – 319; str. Şiriuţa – 332 – 334; 353 – 354; str. Simion Bărnuţiu – 369 – 378; 576 – 585; 705 – 717; str. Şaguna – 390 – 399; 594 – 601; 722 – 731; 1992 – 1994; str. Vasile Luca – 409 – 417; str. Ioan Slavici – 424 – 432; 450 – 452; 608 – 613; 740 – 747; 872 – 878; 967 – 972; 1048 – 1052;

str. 1 Decembrie – 433 – 449 str. Ştefan cel Mare – 464 – 471; 623 – 632; 754 – 761; 885 – 893; 980 – 989; 1060 – 1065; str. Traian – 478 – 485; str. Vlad Ţepeş – 486 – 493; 644 – 650; 769 – 775; 901 – 908; 995 – 1002; 1077 – 1085; str. Decebal – 502 – 507;Calea Aradului – 189; 516 – 522; 659 – 665; 782 – 787; 917 – 921; 1009 – 1013; 1092 – 1098; 1145 – 1146; str. Avram Iancu – 523 – 575; 586 – 593; 602 – 607; 614 – 622; 633 – 643; 651 – 658; str. Mihai Viteazul – 666 – 704; 718 – 721; 732 – 739; 748 – 752; 762 – 768; 776 – 781; str. Horia – 788 – 871; 879 – 884; 894 – 900; 909 – 916; str. Cloşca – 922 – 966; 973 – 979; 990 – 994; 1003 – 1008; str. Crişan – 1014 – 1047; 1052A – 1059; 1066 – 1076; 1086 – 1091; 1988 – 1991; str. Ecaterina Teodoroiu – 1099 – 1144; 1995 – 2010;

Secţia de votare nr.3 Galşa –  Căminul Cultural din localitatea Galşa , nr.136

nr. adm. 1- 838;

Secţia de votare nr. 4, Mîsca – la Şcoala Generală clasele I-IV din localitatea Mîsca, nr.2

nr. adm. 1-376.

Fiecare persoană cu drept de vot, care are domiciliul în comuna Şiria, cu satele aparţinătoare, sau cei care şi-au stabilit reşedinţa în comună măcar cu 3 luni înaintea datei alegerilor, se va prezenta la secţia de votare arondată  doar cu actul de identitate.

De asemenea informăm cetăţenii din comună că este foarte important să se prezinte la vot în data de 10.06.2012 şi să îşi voteze candidaţi aleşi prin aplicarea unei singure ştampile  cu menţiunea ”votat” în  interiorul pătratului pe care apare numele candidatului ales  pe fiecare buletin de vot primit.

Vor exista patru buletine de vot: pentru candidaţii  de primari, consilierii locali, preşedinte consiliului judeţean şi consilierii judeţeni .

Dreptul de a alege persoanele care să ne reprezinte şi să ne dezvolte comuna, este un drept constituţional, de aceea trebuie cu toţi să îl exercităm şi să participăm la alegerile locale în număr cât mai mare, pentru ca persoanele alese să fie opţiunea majorităţii locuitorilor comunei Şiria.

print