Aniversăm astăzi, 24 octombrie, Ziua Națiunilor Unite și 62 de ani de când România participă activ în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). De-a lungul acestei perioade, țara noastră a avut o contribuție semnificativă la promovarea valorilor ONU, la îndeplinirea vocaţiei sale universale de pace şi cooperare, precum și la susținerea fermă a democraţiei şi respectului pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

România rămâne o promotoare activă a principiilor Cartei ONU şi este hotărâtă să se implice în continuare în activităţile Organizaţiei pentru asigurarea păcii şi securităţii internaţionale, a respectului pentru dreptul internațional, precum și pentru atingerea unei dezvoltări durabile. 

În actualul context internaţional, marcat de multiplicarea şi diversificarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa păcii şi securităţii internaţionale, se amplifică rolul şi responsabilităţile celui mai important for global, precum şi aşteptările din partea statelor membre ale Organizației și ale cetățenilor acestora.

Dorinţa României de a contribui responsabil și activ la activitatea ONU este demonstrată şi de susținerea candidaturii ţării noastre pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, la alegerile din 2019, pentru mandatul 2020 – 2021. 

Sub deviza „Un angajament pe termen lung în favoarea Păcii, Justiției și Dezvoltării“, România este pregătită și determinată să contribuie, alături de statele membre, prin experiența și resursele sale, la creșterea eficienței Organizației și adaptarea la mediul internațional actual. 

La 24 octombrie, statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) aniversează Ziua Naţiunilor Unite, marcând astfel intrarea în vigoare, în 1945, a Cartei care stă la baza înfiinţării şi funcţionării Organizaţiei.

Carta Organizației Naţiunilor Unite a fost semnată la 26 iunie 1945 la Conferinţa de la San Francisco (SUA) şi a intrat în vigoare la 24 octombrie, în acelaşi an. În prezent, Organizaţia numără 193 de state membre.

România a devenit stat membru al ONU la 14 decembrie 1955, prin adoptarea unei rezoluții a Adunării Generale.

 

print