Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Maria Ligor, a participat vineri, 7 octombrie, alături de ministrul muncii Dragoș Pîslaru, la dezbaterea ”Combaterea violenței împotriva femeii şi a violenței domestice. Bune practici și provocări în implementarea Convenției de la Istanbul”.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în contextul ratificării de către România și intrării în vigoare, la 1 septembrie 2016, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

În intervenția sa, Maria Ligor a subliniat angajamentul României de transpunere în practică  a prevederilor Convenției de la Istanbul, cel mai complex instrument juridic la nivel internațional în domeniul prevenirii violenței împotriva femeilor, al protejării victimelor, al urmăririi penale a autorilor, cu valoare adăugată la cadrul de protecție și promovare a drepturilor omului. Totodată, a exprimat aprecieri pentru activitatea deja întreprinsă în acest domeniu, în ultimii ani, de Agenția pentru Egalitate de Șanse în colaborare cu alte instituții sau organizații.

Aplicarea măsurilor prevăzute de Convenție, a arătat demnitarul, presupune implicarea activă atât a instituțiilor statului, cât și a societății civile. În acest context, ministrul delegat a salutat contribuția legislativului, îndeosebi a Comisiilor pentru egalitatea de șanse din cele două Camere ale Parlamentului și activitatea depusă sub egida Consiliului Superior al Magistraturii, de către reprezentanții justiției, precum și de celelalte instituții guvernamentale cu atribuții în această materie. A salutat colaborarea cu parteneri din Uniunea Europeană și din alte state semnatare ale Convenției, pentru schimbul de bune practici și, în mod deosebit, activitatea din teren a organizațiilor neguvernamentale.

Maria Ligor a scos în evidență faptul că violența împotriva femeii, dar și violența în familie, reprezintă un flagel pentru toate societățile, care afectează în egală măsură și diaspora română. A pledat pentru asumarea acestei realități, pentru un mai mare efort de informare în legătură cu implicațiile tragice ale violenței și pentru educație, cât mai timpurie, în spiritul respectului și al egalității de gen.  

Panelul de discuţii a fost moderat de secretarul de stat pentru afaceri strategice, Dan Neculăescu, care a subliniat angajamentul Ministerului Afacerilor Externe în sprijinul eforturilor de prevenire și combatere a violenței domestice.

La dezbaterile organizate la Centrul Infoeuropa au mai fost prezenți membri ai Parlamentului, ambasadorii Spaniei și al Suediei, reprezentantul UNICEF în România, alți membri ai corpului diplomatic acreditat la București, precum și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale. Evenimentul face parte din campania Uniunii Europene desfășurată sub sigla #EU4HumanRights. 

print