Ouăle de Paşti
De Eleonora Oprea

Bate toaca sus pe deal,
Este joi şi este seară
Pune maica într-un coş
Ouăle de prin cămară.

În şervet ţesut în casă
Le-nveleşte cu mult drag,
Să le ducă de cu ziuă
În grădina Gheţimani.

Dar pe drum, ce tânguire!
Maica află îngrozită
De trădare şi-nţelege:
A sosit cumplita clipă.

Fiul ei la judecată
E târât şi umilit,
Despuiat până la piele,
E bătut şi schingiuit.

Pe un drum cu praf şi piatră
Iisus crucea azi Îşi duce.
Doamne, chinuri mari îndură
Şi a lui măicuţa dulce.

Pas cu pas ca o stafie
Îl urmează îndeaproape,
Ar dori să-L ia în braţe
Şi de chinuri să Îl scape.

Mâinile cu disperare
Şi le frânge Maica Sfântă,
Fiul ei iubit azi moare
Doamne, ce durere cruntă!

Rezemată lângă cruce
Parcă a murit şi ea,
Lacrimile curg şiroaie
Peste sfânta faţa sa.

Într-o peşteră, spre seară,
Trupul Sfânt este culcat,
Liniştea acum s-aşterne
Totu-i trist şi-ntunecat.

Dar, în zori va fi lumină
Şi sub crucea de pe deal,
Un copil găsi-vă coşul
Cel cu ouă în ştergar.

Ouăle sunt toate roşii,
Copilul este mirat
Cu smerenie se-nchină
Azi Hristos a Înviat!

print

Comments are closed.