DUMINICĂ 19 FEBRUARIE 2012-ZI DE ALEASĂ SĂRBĂTOARE ÎN ŞCOALA GENERALĂ “IOAN SLAVICI” ŞI BISERICA ORTODOXĂ ŞIRIA

În semn de respect şi preţuire a educatoarelor, învăţătorilor şi profesorilor care în ultimii 50 de ani au slujit cu demnitate pe ogorul educaţiei în grădiniţele şi şcolile din localităţile Şiria, Galşa, Mâsca şi se află în viaţă, sau au trecut în veşnicie, Consiliul Local Şiria, în colaborare cu Şcoala Generală “Ioan Slavici” şi Biserica Ortodoxă Şiria organizează o acţiune de omagiere a distinselor lor personalităţi, în 19 februarie 2012, în cadrul Şcolii Generale Şiria şi a Bisericii Ortodoxe Şiria.

La parastasul închinat celor peste 70 de portrete memorabile de dascăli, care au activat în unităţile de învăţământ din comuna Şiria în ultimii 50 de ani şi-au trecut în veşnicie, avem deosebita bucurie de a-l avea în mijlocul nostru pe Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop al Aradului, dr.Timotei Seviciu.

Domnia sa, care are o adâncă legătură sufletească cu profesia de dascăl, cu oamenii şi plaiurile şiriene, a acceptat invitaţia primarului, a Consiliului Local, a Bisericii şi Şcolii de a participa la acest eveniment.

După părăstasul închinat memoriei acestor personalităţi dispărute, care au purtat cu demnitate pe umerii lor dulcea povară a luminării şi modelării caracterelor umane, cadrele didactice şi elevii Şcolii Generale “Ioan Slavici” Şiria vor prezenta un recital de poezie şi cântece adecvate acestei comemorări.

Evenimentul de la Biserica Ortodoxă Şiria va fi precedat de o întâlnire la Şcoala Generală Şiria a dascălilor pensionari care au lucrat în grădiniţele şi şcolile din comuna noastră în ultima jumătate de veac, cu colectivul de cadre didactice al acestei instituţii.

Îmbrăcând clopoţelul în haina aducerilor aminte îl vom arcui peste ani, spre cerul de toamnă, când domniile lor l-au auzit pentru prima oară glăsuind, sub razele blânde ale soarelui, ce le mângâia nevinovăţia şi stângăcia începutului de drum, încurajându-i în primii paşi de dăscălie.

De sub tâmpla brumată azi, vom căuta să-i încurajăm pe toţi cei care  slujesc în această frumoasă profesie, spre a putea străpunge fără frică gerul şi furtuna şi a putea face din elevii lor oamenii preţioşi de mâine.

De multe ori împlinirile elevilor au contopit bucuriile noastre cu cele ale lor şi ale părinţilor lor, considerându-le ca o răsplată în comun meritată. Ne-am străduit să aşezăm mereu elevii pe o vatră a cunoaşterii caldă şi însorită,  asigurând o scurgere fluientă, temeinică şi eficientă a timpului. Ca nişte dascăli oneşti am rezistat vitregiilor anilor viforoşi, ştiind să rămânem suverani în profesia ce ne-am ales-o. Am făcut din dăruirea profesională un adevărat ideal şi am altoit fără oboseală generaţii de mărgăritare, dintre care unii ne-au păstrat în suflet într-o candelă aprinsă prin dragostea şi preţuirea ce ne-o poartă. I-am învăţat pe toţi ceea ce am învăţat şi noi de la foştii dascăli, pe care îi avem în suflet şi al căror portret îl avem în memorie, cinstindu-le numele chiar dacă au trecut în eternitate.

Într-un climat sărbătoresc la această întâlnire în şcoală se vor face destăinuiri din succesul profesional al foştilor dascăli, practicieni ai unui învăţământ tradiţional, spre a fi de folos cadrelor didactice aflate azi la catedră, reprezentante ale unui învăţământ modernizat.

Credem că preluarea cu pricepere a unor taine ale profesiei acumulate în experienţa pozitivă a înaintaşilor, poate fi de folos lucrătorilor de azi pe tărâmul educaţiei, spre a dobândii  noi succese în procesul de formare a personalităţii elevilor.

Cu aceste gânduri de bine Primarul şi Consiliul Local Şiria au iniţiat această întâlnire de suflet, ştiut fiind că şcoala rămâne casa comună a tuturor elevilor, dascălilor şi părinţilor, atât a celor de ieri cât şi a celor de azi şi de mâine.

Pe foşti elevii ai grădiniţelor şi şcolilor din Şiria, astăzi oameni maturi, părinţi sau bunici, care poartă în minte şi în suflet un nume de cadru didactic, dintre cei pe care îi comemorăm, îi invităm la Şcoala Generală din Şiria pentru a realiza momente de bucurie prin reântâlnirea acestora. De asemenea pe toţi locuitorii îi invităm la Biserica Ortodoxă Şiria spre a da cinstire memoriei dascălilor dispăruţi, slujitori in ultimii 50 de ani ai învăţământului şirian.

Să slobozim pentru căteva ore săgeata neuitării peste aceşti călători plecaţi dintre noi şi să păstrăm momente de reculegere pentru truda, credinţa, bunătatea şi calda imbrăţişarea părintească cu care ne-au condus în marşul tumultos, sublim şi biruitor al vieţii noastre.

Bunul Dumnezeu să ne-ajute să avem parte împreună de o adevărată Duminică de suflet la Şiria.

Prof. Priescu Marcel

Consilier Local

print