Scrisoarea primarului comunei Şiria, ing. Bot Valentin  către cetăţeni comunei Şiria

Stimată doamnă, Stimate domn,
În primul rând, cu ocazia noului an, vă doresc multă sănătate, fericire, prosperitate şi împlinirea tuturor dorinţelor !
Această scrisoare o  adresez tuturor contribuabililor şi reprezintă pentru mine nu numai o obligaţie, ci şi o necesitate firească, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre faţă de cetăţean.

Doresc să încep prin a mulţumi şi pe această cale tuturor celor care şi-au adus aportul, la bunul mers al administraţiei, prin impozitele plătite în anul 2010.

În cele ce urmează vă relatez date cu privire la  bugetul iniţial al comunei Şiria  care a fost în anul 2010 de  9118150 lei, iar prevederile bugetare definitive al anului 2010  au fost 9715600 lei.

Plăţile din bugetul local în sumă de 8080896,13 lei au fost efectuate astfel:

– cheltuieli de personal în sumă de 3125864 lei din care  pentru învăţământ suma de 1993150 lei, pentru administraţie suma de  549995 lei,pentru cultură suma de 6938 lei, asistenţă socială cu suma de 19835 lei , gospodărire comunală cu suma de  147642 pentru asistenţi personali şi reprezentanţi legali  suma de 408304 lei;

– cheltuieli materiale în sumă de 1011572,66 lei ;

– cheltuieli cu investiţiile 3228272 ,77 lei,

–  pentru studiul de fezabilitate la Măsura 125

– Drumuri agricole, suma de 122334,86 lei.

În continuare, vă informez asupra principalelor activităţi de interes public pe anul 2010:

1.     S-a asfaltat drumul către cariera Galşa, DC 68 A;

2.     S-au asfaltat un număr de  16 străzi reprezentând 9  km, din fonduri provenite din bugetul comunei Şiria;

3.      S-a amenajat un parc de copii în centru localităţii Galşa şi s-a montat mobilier de joacă la toate grădiniţele din comuna Şiria;

4.      S-a amenajat  un parc de copii în localitatea Mâsca;

5.     S-a amenajat un parc în faţa Căminului Cultural din Mâsca;

6.     S-a aprobat studiu de fezabilitate pentru lucrarea „Extindere reţele de apă potabilă în localităţile Galşa şi Mâsca” şi s-a depus proiectul la Agenţia Fondului De Mediu pentru aprobare;

7.      S-a aprobat studiului de fezabilitate privind obiectivul „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii agricole prin modernizarea  de drumuri agricole de exploataţie existente şi construirea de drumuri agricole de exploataţie noi pe teritoriul comunei Şiria, judeţul Arad”;

8.     S-au racordat la sistemul  public de alimentare cu apă instituţiile publice de pe raza localităţilor Galşa şi Mâsca ;

9.      S-a aprobat înfiinţare serviciul public de distribuţie a gazelor naturale în comuna Şiria, judeţul Arad. Urmează pregătirea licitaţiei în vederea executării lucrărilor de execuţie;

10.  S-a aprobat modificarea accesului traficului greu pe drumul DJ 709, care traversează localitatea Şiria şi centura ocolitoare a  acesteia;

11.  S-au demarat lucrările pentru modernizarea Căminului Cultural din Şiria;

12.  S-au desfăşurat lucrări de întreţinere la spaţiile de pe domeniul public(parcuri, podeţe, canale);

13.  S-au început lucrările de modernizare la Stadionul din localitatea Şiria, lucrări efectuate prin fonduri guvernamentale prin OG nr.7/2006;

14.  S-a aprobat finanţarea proiectului”Extindere Şcoala Generală “Ioan Slavici” Şiria, extindere corp C2 cu clădire D+P+1E, prin programul POR;

15.  S-au curăţat toate cimitirele de pe raza comunei Şiria;

16.  S-a atribuit un teren pentru înfiinţarea  unei piste de decolare şi aterizare aeronave de mici dimensiuni până la 40 de locuri;

17.  S-au finalizat lucrările la baza sportivă a Şcolii ” Ioan Slavici” Şiria;

18.  S-a amenajat şi modernizat un spaţiu în care s-a înfiinţat o nouă Grădiniţă în localitatea Galşa;

19.  S-au finalizat lucrările la Staţia de Epurare Şiria cu realizarea unei conducte de 3 km de canalizări ;

20.  S-au amplasat trei scene în centrele localităţilor Şiria, Galşa şi Mîsca, cu caracter permanent pentru desfăşurarea unor  activităţi în aer liber;

21.  S-a aprobat înfiinţarea unei Farmacii în localitatea Galşa;

22.  S- au efectuat lucrări de amenajare a unei parcări şi reparaţii exterioare la Dispensarul medical din localitatea Galşa;

23.  S-a aprobat atribuirea denumirii de Stadion “Otto Grefner” stadionului situat în localitatea Şiria;

Vă facem cunoscute totodată principalele obiective prioritare ale administraţiei publice locale din comuna Şiria, pentru anul 2011:

1.     Lucrări  de extindere  a reţelelor de apă potabilă în localităţile Galşa şi Mîsca;

2.     Continuarea lucrărilor de modernizarea a Căminului Cultural din Şiria şi finalizarea acestora în anul 2011;

3.     Lucrări de asfaltare a străzilor;

4.     Alte lucrări de întreţinere a spaţiilor şi imobilelor aparţinând domeniului public;

5.     Construirea Monumentului Eroilor în Piaţa Stadionului din Şiria;

6.     Lucrări de amenajare şi modernizare a Grădiniţei PN 1 Şiria;

7.     Lucrări de amenajare şi modernizare Şcoala Generală Galşa;

8.     Începerea lucrărilor de extindere a Şcolii Generale “Ioan Slavici” Şiria;

9.     Reparaţii capitale la Dispensarul medical din localitatea Şiria;

10.  Înfiinţarea unui Centru Medical în comuna Şiria;

11. Construirea unei Săli de Sport la Şcoala Generală Galşa;

12. Organizarea sărbătorii Zilele Şiriei în perioada 25.06-26.06.2011;

13.  Demararea lucrărilor pentru proiectul Extindere şi moderniza infrastructură de apă, apă-canal, în judeţul Arad, în comuna Şiria fiind cuprinse 20 km de conducte pentru apă şi canal;

14.  Modernizarea drumului  DJ709, care traversează comuna Şiria şi construirea centurii ocolitoare a localităţii Şiria;

15.  Modernizare Cămin Cultural din localitatea Galşa;

16.  Modernizarea centrului localităţii Şiria;

Prioritare sunt de asemenea şi  accesarea de fonduri pentru finanţarea  proiectelor  de investiţii precum şi atragerea de investitori strategici in zona, pentru crearea unor locuri de munca.

În final, vă rugam sa ne susţineţi la realizarea proiectelor pe care le avem in vedere.

Fiecare dintre dvs. poate contribui la dezvoltarea şi înfrumuseţarea comunei noastre, prin plata impozitelor şi taxelor locale, prin  buna gospodărire şi întreţinere a domeniului public din faţa caselor; prin curăţarea şanţurilor şi a podeţelor de acces în gospodărie şi întreţinerea faţadelor caselor; prin interzicerea lăsării libere a animalelor şi a păsărilor din gospodărie pe drumurile comunale, precum şi prin  păstrarea curăţeniei spaţiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă  şi fără a mai arunca deşeuri menajere sau de construcţii pe spaţiile verzi.

Va mulţumesc pentru atenţia acordată şi în continuare ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră în demersurile noastre pentru modernizarea şi dezvoltarea comunei Şiria.

Cu deosebit respect,

PRIMARUL COMUNEI ŞIRIA

Ing. Bot Valentin

print

Comments are closed.