Potrivit unei note a Ministerului Educaţiei, sesiunea specială de Bacalaureat din acest an se va desfăşura în perioada 18 – 31 mai, pentru asigurarea participării elevilor din anii terminali ai ciclului liceal la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale.
“Ministerul Educaţiei organizează în fiecare an şcolar o sesiune specială de Bacalaureat, pentru elevii din clasele a XII-a/a XIII-a participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de Bacalaureat”, prevede metodologia în vigoare.

Calendarul sesiunii speciale se aprobă prin ordin al ministrului Educaţiei.

print