IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii Aprobat 2013 Nivel 2012
Valoarea impozabilă RON/m2 Valoarea impozabilă lei/m2
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire
Clădiri cu pereţi sau cadre din beton armat, din cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materială asemănătoare 967 573 967 573
Clădiri cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci, şipci sau alte materiale asemănătoare 262 164 262 164
Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri, având pereţii din beton, cărămidă arsă, piatră sau alte materiale asemănătoare 164 147 164 147
Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri, având pereţii din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, şipci sau alte materiale asemănătoare 98 64 98 64
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN-TERENURI CU CONSTRUCŢII
RON/ha
Aprobat 2013 Nivel 2012
Zona/Rang IV V IV V
A 919 735 919 735
B 735 552 735 552

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN-ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII
RON/ha

CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ/ZONA Aprobat 2013 Nivel 2012
A B A B
Teren arabil 28 21 28 21
Păşune 21 19 21 19
Fâneţe 21 19 21 19
Vii 48 36 48 36
Livadă 55 48 55 48
Pădure 28 21 28 21
Teren cu apă 15 13 15 13

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Categoria de folosinţă Aprobat 2013 Nivel 2012
Zona RON/ha Zona RON/ha
A B C D A B C D
Teren cu construcţii 32 28 26 22 32 28 26 22
Arabil 51 49 46 43 51 49 46 43
Păşune 28 26 22 20 28 26 22 20
Fâneaţă 28 26 22 20 28 26 22 20
Vie pe rod alta decât cea prev. mai jos 57 55 51 49 57 55 51 49
Vie până la intrarea pe rod X X X X X X X X
Livadă pe rod alta decât cea prev. mai jos 57 55 51 49 57 55 51 49
Livadă până la intrarea pe rod X X X X X X X X
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră altul decât cel prevăzut mai jos 16 14 12 8 16 14 12 8
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie X X X X X X X X
Teren cu apă altul decât cel cu amenajări piscicole 6 5 2 1 6 5 2 1
Teren cu amenajări piscicole 34 32 28 26 34 32 28 26
Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X
Teren neproductiv X X X X X X X X

TAXA/IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
VEHICULE INMATRICULATE
Mijloc de transport Aprobat 2013
Suma la 200 cmc/fractiune Nivel 2012
Motorete,scutere,motociclete autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 9 9
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601-2000 cm3 21 21
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001-2600cm3 72 72
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601-3000 cm3 144 144
Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3 290 290
Autobuze,autocare,microbuze 28 28
Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 to inclusiv precum şi autoturisme de teren din producţia internă 36 36
Tractoare inmatriculate 21 21

VEHICULE INREGISTRATE
1.Vehicule cu capacitatea cilindrica Lei/200 cmc –
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica 4800 cmc 6 –
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 150 lei/an –

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Aprobat 2013
Impozitul ( lei/an) Nivel 2012
Impozitul (lei/an)
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
VEHICULE CU DOUĂ AXE
Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 133 0 133
Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 133 367 133 367
Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 367 517 367 517
Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 517 1169 517 1169
Masa de cel putin 18 tone 517 1169 517 1169
VEHICULE CU TREI AXE
Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231 133 231
Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 231 474 231 474
Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 474 615 474 615
Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947 615 947
Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 947 1472 947 1472
Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1472 947 1472
Masa de cel putin 26 tone 947 1472 947 1472
VEHICULE CU PATRU AXE
Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 615 623 615 623
Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 623 973 623 973
Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1545 973 1545
Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1545 2291 1545 2291
Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1545 2291 1545 2291
Masa de cel putin 32 tone 1545 2291 1545 2291

COMBINAŢII DE AUTOVEHICULE(AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALA SAU MAI MARE DE 12 TO
Aprobat 2013 Nivel 2012
Numărul axelor şi masa totală maxim autorizată Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
VEHICUL 2+1 AXE
Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 0 0
Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 0 0
Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 60 0 60
Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137 60 137
Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 137 320 137 320
Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414 320 414
Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747 414 747
Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 747 1310 747 1310
Masa de cel putin 28 tone 747 1310 747 1310
VEHICUL CU 2+2 AXE
Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299 128 299
Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491 299 491
Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721 491 721
Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871 721 871
Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1429 871 1429
Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1429 1984 1429 1984
Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 1984 3012 1984 3012
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1984 3012 1984 3012
Masa de cel putin 38 tone 1984 3012 1984 3012
VEHICUL CU 2+3 AXE
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1579 2197 1579 2197
Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2197 2986 2197 2986
Masa de cel putin 40 tone 2197 2986 2197 2986
VEHICUL CU 3+2 AXE
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1395 1937 1395 1937
Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1937 2679 1937 2679
Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2679 3963 2679 3963
Masa de cel putin 44 tone 2679 3963 2679 3963
VEHICUL CU 3+3 AXE
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 794 960 794 960
Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 960 1434 960 1434
Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1434 2283 1434 2283
Masa de cel putin 44 tone 1434 2283 1434 2283

Remorci,semiremorci sau rulote
Masa totală maxim autorizată Aprobat 2013 Nivel 2012
Până la 1 tonă inclusiv 9 9
Peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone 34 34
Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 54 54
Peste 5 tone 66 66

Taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi a autorizaţiilor
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural Aprobat 2013
Nivel 2012
Până la 150 m2 inclusiv 6 5
Între 151 şi 250 m2 inclusiv 7 6
Între 251 şi 500 m2 inclusiv 9 8
Între 501 şi 750 m2 inclusiv 12 10
Între 751 şi 1000 m2 inclusiv 14 12
Peste 1000 m2 14+0,01lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2 12+0,01lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 8 lei/m2 afectat 7 lei/m2 afectat
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 8 lei/m2 de suprafaţă ocupată de construcţie 7 lei/m2 de suprafaţă ocupată de construcţie
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu 13 11
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean 15 13
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 9 8
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 20 17
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de Consiliile locale 32 lei/m2 sau fracţiune de m2 28 lei/m2 sau fracţiune de m2
Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 70 69

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

500

500

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
În cazul unui afişaj situat în locul în care persoane derulează o activitate economică 32 RON/mp sau fracţiune de mp 28 RON/mp sau fracţiune de mp
În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 23 RON/mp sau fracţiune de mp 20 RON/mp sau fracţiune de mp
Impozitul pe spectacole
Videoteci 2 RON/mp 1.5 RON/mp
Discoteci 2 RON/mp 1.5 RON/mp
Taxa hotelieră
Taxa hotelieră 5% /tarif cazare 5% /tarif cazare

Alte taxe locale
Aprobat 2013 Nivel 2012
Taxa vehicule lente – 10lei/200cmc/fractiune
Copii conforme cu originalul, eliberate după actele existente în arhivă (inclusiv pt. Legea 544/2002)
2 lei/ pagină
2 lei/ pagină
Taxa de folosire a spaţiului public amenajat ca terasă sezonieră de către agenţii economici 5 lei/mp/lună 5 lei/mp/lună
Taxa pentru utilizarea spaţiilor publice – terenuri intravilane (altele decât terasele) 1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi
Taxa pentru utilizarea spaţiilor publice –
terenuri extravilane 10 lei/ha/zi 10 lei/ha/zi
Taxa utilizare domeniul privat 0.03 lei/mp/luna –
Taxa pentru realizarea unor lucrari pe domeniul public (sapatura, exercitarea unor meserii)
1leu/mp/zi
1leu/mp/zi
Taxa copii Xerox format – A4 1 leu/pagina 1 leu/pagina
Taxa copii Xerox format – A3 2lei/pagina 2lei/pagina
Taxa expediere fax in Romania 2 lei/pagina 2 lei/pagina
Taxă închiriere masă piaţă 25 lei/mp/lună 25 lei/mp/lună
Taxă ocupare masă piaţă 5lei/mp/zi 5lei/mp/zi
Taxă urgenţă eliberare acte 50 lei –

SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art.294 alin.(3) 2013 2012
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit. a se sancţionează cu amendă de la 70 de lei la 279 de lei,iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit. a se sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 240 de lei,iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de lei
Art.294 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 de lei Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1360 de lei
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art.294 alin.(6) (6) În cazul persoanelor juridice,limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin (3) şi (4) se majorează cu 300% respectiv:
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit. a se sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1116 de lei,iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 1116 de lei la 2784 de lei
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1300 de lei la 6312 de lei (6) În cazul persoanelor juridice,limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin (3) şi (4) se majorează cu 300% respectiv:
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit. a se sancţionează cu amendă de la 240 de lei la 960 de lei,iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 960 de lei la 2400 de lei
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1100 de lei la 5450 de lei

Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
Aprobat 2013 Nivel 2012
1 Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2

2 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X X
– pentru animale sub 2 ani 2 2
– pentru animale peste 2 ani 2 2

3 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: X X
– pentru animale sub 2 ani 2 2
– pentru animale peste 2 ani 5 4

4 Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico – legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

2
2
5 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2
6 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului 15 13
7 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2
8 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2 2
9 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2
10 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2 2

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de
pescuit

1 Acte de identitate: X X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români
5
4
b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 6 5
2 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3
3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 2

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

1 Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: X X
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E
6
5
b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv
28
24
c) Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

84

72

CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

1 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: X X
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv 60 52
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 145 125

2 Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9 8
3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 414 357

CAPITOLUL IV’
Taxă pentru furnizare date
1 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

5

4
Taxa eliberare titluri de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole forestiere

15

print