Aula „Magna Universitaria” din Campusul Universitar „Vasile Goldiş” al UVVG, a găzduit, în data de 02.07.2012, deschiderea celei de-a XVIII-a ediţie a Şcolii de Vară Francofone Jean Montreuil «PATOLOGIE ŞI FARMACOLOGIE MOLECULARĂ. BIOTECHNOLOGII», cu participare internaţională.
Şcoala de Vară Jean Montreuil «PATOLOGIE ŞI FARMACOLOGIE MOLECULARĂ. BIOTECHNOLOGII» este organizată de Universitatea de Vest „Vasile  Goldiş” din Arad împreună cu Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, în colaborare cu Université Lille Nord de France, Université Laval şi Université Libre de Bruxelles, şi se desfăşoară în perioada 2-7 iulie 2012, la Arad.
La deschiderea lucrărilor, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat: „În conformitate cu prevederile procesului de la Bologna, care a fost semnat şi de România şi în conformitate cu Planul Naţional de Cercetare Ştiinţifică, în această săptămână, sunt două evenimente deosebite la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Este vorba despre Şcoala Internaţională de Farmacologie şi Patologie Medicală, aflată la a XVIII-a ediţie, cu participare internaţională.
Şcoala de vară se desfăşoară sub egida Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a Universităţii Lille Nord de France din Franţa, a Universităţii Laval din Canada şi a Universităţii Libre din Bruxelles. „Este o manifestare ştiinţifică la care participă peste 100 de masteranzi, doctoranzi, medici rezidenţi, studenţi şi numeroase cadre didactice care vor conferenţia, din universităţile amintite. Este Şcoala de Vară Jean Montreuil pe care am numit-o în onoarea profesorului emerit care a fondat această şcoală. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a preluat-o de la a XI-a ediţie, chiar după decesul profesorului Jean Montreuil şi este condusă de doamna profesor Bratosin, conducător de doctorat la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”. Şcoala de vară va dezbate o serie de tematici actuale, din medicina regenerativă şi adaptativă şi vom aduce în atenţie probleme de biologie celulară şi moleculară, dar şi alte teme interesante pentru cursanţi”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi preşedintele Şcolii de Vară francofone, a subliniat că, cel de-al doilea eveniment major, organizat de UVVG, este „Conferinţa Internaţională de Terapii Celulare şi Biomateriale, medicină regenerativă”, care este organizată de Institutul Naţional de  Cercetare – Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, evaluat recent de o comisie internaţională şi este inclus în categoria A, împreună cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Vor fi prezenţi o serie de profesori şi cercetători de la acest Institut Naţional. Vom participa la dezbateri şi la o serie de teme care sunt de mare actualitate pentru medicină. Vor fi supuse atenţiei celor prezenţi aspecte de investigaţie celulară şi aplicaţiile practice care vor fi desfăşurate în Institutul de Ştiinţe ale Vieţii din cadrul universităţii noastre. Vom puteam demonstra noutăţile în acest domeniu. Tuturor participanţilor la aceste două evenimente foarte importante pentru cercetarea ştiinţifică românească, le dorim mult succes. Sperăm ca, în urma celor două conferinţe internaţionale desfăşurate de universitatea noastră, să avem noi date în domeniul biologiei celulare şi să putem să ne aducem contribuţia, atât prin cercetătorii noştri, cât şi prin cei prezenţi, la descoperirea noutăţilor în acest domeniu atât de căutat la ora actuală, cel al biologiei celulare şi moleculare”.
Prof. Univ. Dr.  Daniela Bratosin, co-președintele Școlii de Vară francofone Jean Montreuil, ne-a declarat: „Şcoala de vară francofonă Jean Montreuil a ajuns la cea de-a XVIII-a ediţie şi la cea de-a doua ediţie care poartă numele marelui academician  prof. Jean Montreuil, cel care a organizat-o şi care a fost sufletul ei până în urmă cu doi ani când, după cum bine ştiţi, a decedat în ultima zi a şcolii de vară din 2010. Noi dorim ca Şcoala de vară, aşa cum conducerea Universităţii „Vasile Goldiş” şi preşedinte Aurel Ardelean, a dorit să fie un omagiu adus acestui prieten al României, al ştiinţei şi învăţământului din România. Cea de-a XVII-a ediţie de anul trecut a fost un succes şi sperăm ca şi anul acesta, prin noutatea tematicii pe care o aducem în faţa participanţilor, să continue tradiţia. În primul rând trebuie să menţionez că alături de noi se află colegi de-ai noştri, profesori şi de la universităţi de prestigiu francofone”.
Prezenta şcoală de vară francofonă se bazează în continuare pe colaborarea unor specialişti internaţionali de prestigiu: Prof. dr. Jerome Estaquier de la « Université Laval », Canada, Dr. Nicolas Sergeant de la « Université Lille Nord de France », dr. Iuliana  Ristea Popescu, de la « Université Libre de Bruxelles », Belgia,  fosta cursantă a acestei şcoli în urmă cu 14 ani,  precum şi Pr.dr. Galajda ZOLTÁN de la  Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Universităţii Debrecen, Ungaria.
Cursurile vor fi asigurate de asemenea de profesori de prestigiu în domeniul temelor abordate din Universitatea „Vasile Goldiş”, respectiv Prof.univ. dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG, Prof.univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, Prof.univ. dr. Liana Moş, decan al Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară, precum și cercetători ştiinţifici din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, «Centrul de biotehnologii pentru terapie celulară şi medicină regenerativă pe bază de celule stem şi modulatori de apoptoză» respectiv,  dr. Cătălin Iordachel şi Prof. univ. dr. Daniela Bratoşin, în acelaşi timp profesor universitar al Universităţii „Vasile Goldiş”.
Şcoala de vară francofonă Jean Montreuil are o istorie de tradiţie în România, ea fiind creată în 1995 la Iaşi, din iniţiativa Prof. univ. dr. Gheorghe POPA, rector al Universităţii Al. I. Cuza în acea perioadă, împreună cu Acad. Profesor Emerit Jean Montreuil, Membru de Onoare al Academiei Române, Doctor Honoris Cauza al Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi şi al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Începând cu anul 2005, cea de a XI-a ediţie a şcolii de vară a fost organizată la Arad.
Odată cu decesul Acad. Prof. Jean Montreuil, în ultima zi de cursuri a celei de-a 16-a ediţii a şcolii de la Arad, conducerea Universităţii „Vasile Goldiş” a hotărât ca Școala de vară, care a cunoscut un succes important, să continue sub numele de  « Şcoala de vară Jean Montreuil », ca un omagiu adus acestei personalităţi ştiinţifice internaţionale care şi-a consacrat, în ultimii 20 de ani ai vieţii, întreaga activitate dezvoltării  învăţământului superior şi cercetării din România, motiv pentru care a fost decorat de Universitatea „Vasile Goldiş” cu Medalia de Aur şi cu gradul de Comandor în Ordinul Naţional Cultural de către Preşedintele României.
Şcoala a fost concepută încă de la început ca o şcoală multidisciplinară, la interfaţa domeniilor Biologie, Chimie, Medicină şi Farmacie, abordând subiecte de mare actualitate ale cercetării biomedicale, fiind caracterizată de o tematică dinamică de la an la an, în funcţie de solicitările cursanţilor exprimate în chestionarele de la sfârşitul fiecărei şcoli.
Școala de vară Jean Montreuil se adresează  tuturor studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, medicilor rezidenţi, cercetătorilor sau profesorilor din domeniile: medicină, biologie, biochimie, farmacie, în particular studenţilor aparţinând facultăţilor de la secţiile francofone.
Tematica cursurilor ce vor fi derulate pe durata a 6 zile abordează subiecte de mare actualitate ştiinţifică din cercetarea biomedicală, respectiv: Apoptoza (Mecanisme celulare şi moleculare; Metodologie de studiu; Modele: virusul imunodeficienţei umane, celula canceroasă, hematia nucleată şi anucleată (umană); Terapii pe bază de modulare a acesteia), Diabetologie (Diabetul; Date epidemiologice; Genetica diabetului de tip 2; insulino-rezistenţa şi sindromul metabolic; Conceptul actual de « diabesity »). Maladii neurodegenerative: Alzheimer şi Tauopatii (Tipuri de maladii, diagnostic şi perspective terapeutice), Medicina Regenerativă (Bioterapie celulară: celule stem, metode de izolare şi aplicaţii; Biomateriale şi inginerie tisulară; Transfuzia sanguină-prima bioterapie celulară şi problemele ei actuale), “Explorarea modernă a celulei” –  zi dedicată citometriei în flux: principii şi aplicaţii în cercetarea fundamentală şi clinică (fenotipajul leucemiilor) cu demonstraţii tehnice de citometrie în flux, tehnici imunohistochimice, microscopie electronică de transmisie (TEM) şi de scanare (SEM)”.
Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România creditează această manifestare cu un număr important de credite de educaţie continuă.
Biroul de presă al UVVG
Daniel Albu

Aula „Magna Universitaria” din Campusul Universitar „Vasile Goldiş” al UVVG, a găzduit, în data de 02.07.2012, deschiderea celei de-a XVIII-a ediţie a Şcolii de Vară Francofone Jean Montreuil «PATOLOGIE ŞI FARMACOLOGIE MOLECULARĂ. BIOTECHNOLOGII», cu participare internaţională. Şcoala de Vară Jean Montreuil «PATOLOGIE ŞI FARMACOLOGIE MOLECULARĂ. BIOTECHNOLOGII» este organizată de Universitatea de Vest „Vasile  Goldiş” din Arad împreună cu Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, în colaborare cu Université Lille Nord de France, Université Laval şi Université Libre de Bruxelles, şi se desfăşoară în perioada 2-7 iulie 2012, la Arad. La deschiderea lucrărilor, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat: „În conformitate cu prevederile procesului de la Bologna, care a fost semnat şi de România şi în conformitate cu Planul Naţional de Cercetare Ştiinţifică, în această săptămână, sunt două evenimente deosebite la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Este vorba despre Şcoala Internaţională de Farmacologie şi Patologie Medicală, aflată la a XVIII-a ediţie, cu participare internaţională. Şcoala de vară se desfăşoară sub egida Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a Universităţii Lille Nord de France din Franţa, a Universităţii Laval din Canada şi a Universităţii Libre din Bruxelles. „Este o manifestare ştiinţifică la care participă peste 100 de masteranzi, doctoranzi, medici rezidenţi, studenţi şi numeroase cadre didactice care vor conferenţia, din universităţile amintite. Este Şcoala de Vară Jean Montreuil pe care am numit-o în onoarea profesorului emerit care a fondat această şcoală. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a preluat-o de la a XI-a ediţie, chiar după decesul profesorului Jean Montreuil şi este condusă de doamna profesor Bratosin, conducător de doctorat la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”. Şcoala de vară va dezbate o serie de tematici actuale, din medicina regenerativă şi adaptativă şi vom aduce în atenţie probleme de biologie celulară şi moleculară, dar şi alte teme interesante pentru cursanţi”. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi preşedintele Şcolii de Vară francofone, a subliniat că, cel de-al doilea eveniment major, organizat de UVVG, este „Conferinţa Internaţională de Terapii Celulare şi Biomateriale, medicină regenerativă”, care este organizată de Institutul Naţional de  Cercetare – Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, evaluat recent de o comisie internaţională şi este inclus în categoria A, împreună cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Vor fi prezenţi o serie de profesori şi cercetători de la acest Institut Naţional. Vom participa la dezbateri şi la o serie de teme care sunt de mare actualitate pentru medicină. Vor fi supuse atenţiei celor prezenţi aspecte de investigaţie celulară şi aplicaţiile practice care vor fi desfăşurate în Institutul de Ştiinţe ale Vieţii din cadrul universităţii noastre. Vom puteam demonstra noutăţile în acest domeniu. Tuturor participanţilor la aceste două evenimente foarte importante pentru cercetarea ştiinţifică românească, le dorim mult succes. Sperăm ca, în urma celor două conferinţe internaţionale desfăşurate de universitatea noastră, să avem noi date în domeniul biologiei celulare şi să putem să ne aducem contribuţia, atât prin cercetătorii noştri, cât şi prin cei prezenţi, la descoperirea noutăţilor în acest domeniu atât de căutat la ora actuală, cel al biologiei celulare şi moleculare”.Prof. Univ. Dr.  Daniela Bratosin, co-președintele Școlii de Vară francofone Jean Montreuil, ne-a declarat: „Şcoala de vară francofonă Jean Montreuil a ajuns la cea de-a XVIII-a ediţie şi la cea de-a doua ediţie care poartă numele marelui academician  prof. Jean Montreuil, cel care a organizat-o şi care a fost sufletul ei până în urmă cu doi ani când, după cum bine ştiţi, a decedat în ultima zi a şcolii de vară din 2010. Noi dorim ca Şcoala de vară, aşa cum conducerea Universităţii „Vasile Goldiş” şi preşedinte Aurel Ardelean, a dorit să fie un omagiu adus acestui prieten al României, al ştiinţei şi învăţământului din România. Cea de-a XVII-a ediţie de anul trecut a fost un succes şi sperăm ca şi anul acesta, prin noutatea tematicii pe care o aducem în faţa participanţilor, să continue tradiţia. În primul rând trebuie să menţionez că alături de noi se află colegi de-ai noştri, profesori şi de la universităţi de prestigiu francofone”.Prezenta şcoală de vară francofonă se bazează în continuare pe colaborarea unor specialişti internaţionali de prestigiu: Prof. dr. Jerome Estaquier de la « Université Laval », Canada, Dr. Nicolas Sergeant de la « Université Lille Nord de France », dr. Iuliana  Ristea Popescu, de la « Université Libre de Bruxelles », Belgia,  fosta cursantă a acestei şcoli în urmă cu 14 ani,  precum şi Pr.dr. Galajda ZOLTÁN de la  Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Universităţii Debrecen, Ungaria. Cursurile vor fi asigurate de asemenea de profesori de prestigiu în domeniul temelor abordate din Universitatea „Vasile Goldiş”, respectiv Prof.univ. dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG, Prof.univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, Prof.univ. dr. Liana Moş, decan al Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară, precum și cercetători ştiinţifici din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, «Centrul de biotehnologii pentru terapie celulară şi medicină regenerativă pe bază de celule stem şi modulatori de apoptoză» respectiv,  dr. Cătălin Iordachel şi Prof. univ. dr. Daniela Bratoşin, în acelaşi timp profesor universitar al Universităţii „Vasile Goldiş”.Şcoala de vară francofonă Jean Montreuil are o istorie de tradiţie în România, ea fiind creată în 1995 la Iaşi, din iniţiativa Prof. univ. dr. Gheorghe POPA, rector al Universităţii Al. I. Cuza în acea perioadă, împreună cu Acad. Profesor Emerit Jean Montreuil, Membru de Onoare al Academiei Române, Doctor Honoris Cauza al Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi şi al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Începând cu anul 2005, cea de a XI-a ediţie a şcolii de vară a fost organizată la Arad. Odată cu decesul Acad. Prof. Jean Montreuil, în ultima zi de cursuri a celei de-a 16-a ediţii a şcolii de la Arad, conducerea Universităţii „Vasile Goldiş” a hotărât ca Școala de vară, care a cunoscut un succes important, să continue sub numele de  « Şcoala de vară Jean Montreuil », ca un omagiu adus acestei personalităţi ştiinţifice internaţionale care şi-a consacrat, în ultimii 20 de ani ai vieţii, întreaga activitate dezvoltării  învăţământului superior şi cercetării din România, motiv pentru care a fost decorat de Universitatea „Vasile Goldiş” cu Medalia de Aur şi cu gradul de Comandor în Ordinul Naţional Cultural de către Preşedintele României. Şcoala a fost concepută încă de la început ca o şcoală multidisciplinară, la interfaţa domeniilor Biologie, Chimie, Medicină şi Farmacie, abordând subiecte de mare actualitate ale cercetării biomedicale, fiind caracterizată de o tematică dinamică de la an la an, în funcţie de solicitările cursanţilor exprimate în chestionarele de la sfârşitul fiecărei şcoli.   Școala de vară Jean Montreuil se adresează  tuturor studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, medicilor rezidenţi, cercetătorilor sau profesorilor din domeniile: medicină, biologie, biochimie, farmacie, în particular studenţilor aparţinând facultăţilor de la secţiile francofone.    Tematica cursurilor ce vor fi derulate pe durata a 6 zile abordează subiecte de mare actualitate ştiinţifică din cercetarea biomedicală, respectiv: Apoptoza (Mecanisme celulare şi moleculare; Metodologie de studiu; Modele: virusul imunodeficienţei umane, celula canceroasă, hematia nucleată şi anucleată (umană); Terapii pe bază de modulare a acesteia), Diabetologie (Diabetul; Date epidemiologice; Genetica diabetului de tip 2; insulino-rezistenţa şi sindromul metabolic; Conceptul actual de « diabesity »). Maladii neurodegenerative: Alzheimer şi Tauopatii (Tipuri de maladii, diagnostic şi perspective terapeutice), Medicina Regenerativă (Bioterapie celulară: celule stem, metode de izolare şi aplicaţii; Biomateriale şi inginerie tisulară; Transfuzia sanguină-prima bioterapie celulară şi problemele ei actuale), “Explorarea modernă a celulei” –  zi dedicată citometriei în flux: principii şi aplicaţii în cercetarea fundamentală şi clinică (fenotipajul leucemiilor) cu demonstraţii tehnice de citometrie în flux, tehnici imunohistochimice, microscopie electronică de transmisie (TEM) şi de scanare (SEM)”.      Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România creditează această manifestare cu un număr important de credite de educaţie continuă.Biroul de presă al UVVGDaniel Albu

print